1 Arbeid en inkomen

Arbeid is een constante in de politiek en voor BBL. De maatschappij zit in een ratrace en als je eruit valt is het moeilijk om er weer in te komen.

BBL zal ten alle tijden proberen om de mensen die eruit vallen zo snel mogelijk weer op een rechtvaardige manier mee te laten doen in de maatschappij. Niet middels tegenprestaties of andere vreemde constructies maar op een eervolle en menswaardige manier met een acceptabel inkomen.

  1. Geen verplichte tegenprestatie
  2. Invoeren van een basisinkomen, om te beginnen als een experiment.
  3. Agenderen van onze zorgen omtrent mensen met een ondermaats inkomen in de gemeenteraad