1. Arbeid

Volgens de huidige definitie van arbeid staat een groot deel van de arbeidende bevolking werkloos aan de kant. Terwijl veruit de grote meerderheid van niet betaald werkenden, onvrijwillig een beroep doet op een uitkering en zij zich al op een of andere wijze nuttig en wenselijk inzetten voor de samenleving met vrijwilligerswerk. Als er voldoende betaald werk zou zijn, zouden zij vrijwel allemaal daar voor kiezen. Er zijn geen onderzoeken die het tegendeel bewijzen.

Tegelijkertijd staan veel banen op het spel door verdringing, robotisering, bezuinigingen en reorganisaties.
BBL stelt voor om op een nieuwe manier om te gaan met arbeid zodat we klaar zijn voor de toekomst. Wij zijn voorstander van maximale herverdeling van alle beschikbare arbeidskrachten over de beschikbare betaalde banen. Zoals het nu is, zijn veel mensen uitgesloten van de ‘arbeidsmarkt’ en staan ze noodgedwongen aan de kant. Eenmaal aan de kant: verliezen zij sociale status en contacten; worden niet langer gewaardeerd; gebruiken hun talenten en vaardigheden niet meer of onvoldoende en zijn niet in staat om financieel onafhankelijk te leven.

BBL ziet mogelijkheden naar een betere samenleving door het begrip arbeid te verruimen naar alle arbeid die de welvaart, welzijn en het maatschappelijk nut bevorderen. Deze ruime interpretatie maakt het veel meer mogelijk om op een waarderende en waardige wijze om te gaan met betaald werkzoekenden. Immers de overgrote meerderheid van hen is onvrijwillig betaald werkloos. Ook hebben we daarmee meer mogelijkheden om in te spelen op veranderingen in de samenleving. Zoals de veranderende zorg (bijvoorbeeld mantelzorg, burenhulp/zorg) en het versterken van participatie van bewoners bij het vormgeven van leefbaarheid van hun directe omgeving.

In lijn van bovenstaande wil BBL betaald werkzoekenden, positief ondersteunen en stimuleren om betaald werk te vinden. Wij zijn voorstander van maatwerk op basis van persoonlijke kwaliteiten en beperkingen en tegen het gebruik van instrumenten die dwingen, intimideren, mensen rechteloos maken en die hen hun waardigheid en zelfrespect afpakken.