2. Inkomen

Om het standpunt arbeid mogelijk te maken is een basisinkomen nodig voor iedereen. Het basisinkomen moet voldoende zijn om burgers in hun minimale levensonderhoud te kunnen voorzien. Burgers kunnen daarna ieder voor zich besluiten om maatschappelijk nuttig werk te vervullen en/of dit inkomen aan te vullen door betaalde arbeid te verrichten. BBL zou op basis van vrijwilligheid hier graag een proefproject op willen starten.

Inkomen; iedere inwoner heeft recht op een inkomen ter hoogte van het minimumloon. Daar waar ze niet zelf in staat zijn dit inkomen te verwerven krijgen zij ondersteuning van de overheid. Uitkeringsgerechtigden mogen zonder korting bijverdienen tot het minimumloon. Zo lang als er op basis van de huidige toegepaste definitie van werk, niet voldoende passende banen zijn voor de betaald werkzoekenden, is BBL tegen iedere sanctie in de vorm van een korting op de uitkering.