2 Zorg op maat voor iedereen

Nederland is van oorsprong een solidair land. Gelijkheid staat hoog in het vaandel maar door constructies in de zorg verslechtert het steeds meer. BBL zal proberen de zorgkosten laag te houden voor de Eindhovense burgers. Dit is bijvoorbeeld mogelijk door het eigen risico voor chronisch zieken, bijstandsgerechtigden en mensen onder een modaal inkomen te vergoeden.

  1. Tegemoetkoming eigen risico vanuit de gemeente
  2. Tegemoetkoming voor mensen met een onder modaal inkomen
  3. Inwoners die zorgtaken op zich nemen voor hulpbehoevende familieleden krijgen van de gemeente alle ondersteuning, medewerking en mogelijkheden om dit te kunnen doen