3 Gezonde stad, Milieu en stad van de toekomst

Eindhoven zal de komende tientallen jaren aanzienlijk groeien. Meer inwoners betekent een grotere stad. BBL wil de stad ook in de toekomst leefbaar houden en een goed milieu en voldoende groenvoorzieningen horen hierbij.

Wij zijn tegen een verdere groei van Eindhoven Airport, wij zijn voor maatregelen om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren, bijvoorbeeld door vergroening, het inrichten van stadsdistributiecentra aan de randen van de stad en door het weren dan wel beperken van vervuilend vervoer. Stadstuinen, groen in de wijk en genoeg groenvoorziening bij nieuwbouw staan bij ons hoog in het vaandel.

BBL is voorstander van initiatieven van burgers en bedrijven die samenwerkingen en bundelingen bevorderen op de circulaire economie en zelfvoorzieningen. Initiatieven die ook nog eens versterkend kunnen werken voor maatschappelijke betrokkenheid en de sociale cohesie.

  1. Groenvoorzieningen in de wijk ondersteunen en bij nieuwbouw (blijven) aankaarten
  2. Het ondersteunen van bestaande groenprojecten
  3. In co-creatie met burgers, organisaties en instellingen concrete plannen uitwerken op alle stedelijke niveaus
  4. Weren dan wel beperken van vervuilende vervoersmiddelen en samen met burgers ontwikkelen en uitvoeren van schoon en bereikbaar vervoersmiddelen