4. Maatschappelijk meedoen

Mee doen geeft waardering en respect, zorgt voor sociale contacten en verrijkt iedereen. Het stimuleert tot een veilige, betrokken en sociale omgeving en geeft bewoners ruimte en invloed op leefbaarheid en vormgeving van hun eigen buurt.

BBL blijft niet aan de kant staan maar laat zien dat we een actieve rol willen en kunnen spelen in het dagelijkse leven en de inspanningen voor een gelijkwaardige, solidaire en betrokken samenleving voor iedereen. Bewoners participatie (BP) kan een middel zijn om verzet te organiseren tegen het afbraakbeleid van de overheid en een denktank zijn aan de basis over hoe de wijk/buurt anders te organiseren. Dit doen we vanuit een visie waarin de mens en onze sociale relaties met anderen en onze directe omgeving centraal staan.

BBL neemt en ondersteunt daarvoor initiatieven die kunnen helpen om oplossingen op sociaal, democratisch en economisch gebied te ontwikkelen, op te bouwen en te versterken. Dit doen we in de gemeenteraad en in de(opbouw van) acties en basisorganisaties.

Uiteindelijk willen we de meerderheid winnen voor een nieuwe op te bouwen samenleving gebaseerd op eerder genoemde kernwaarden. Daarom zijn onze acties gericht op zowel het binnen halen van concrete resultaten als het winnen van de harten en het verstand van de mensen. En:

  • Laten we zien dat we samen willen werken om samen de grenzen (wetten) te verkennen en om met elkaar het hoogste te bereiken op controle en zeggenschap op onze directe woon- leef- en werkomgeving. Bijvoorbeeld op de hoogte van de huren of het (gemis aan) beleid op (sociale) woningbouw.
  • Krijgen de stemlozen een platform om op te komen voor hun eisen en als opstap bij de uitvoering van hun acties en door henzelf gecontroleerde organisaties volgens basis democratische principes.
  • Scheppen we mogelijkheden om de discussie over controle en zeggenschap (democratische participatie) op de werkvloer nieuw leven in te blazen. Net zo goed als het mogelijkheden geeft om een hernieuwde discussie te voeren over basis democratie en de mogelijkheden/ beperkingen van de parlementaire democratie, kan burgerparticipatie als opstart dienen voor een discussie over democratie en zeggenschap op Europees vlak.

Deelnemen aan burgerparticipatie of de discussie daarover geeft ons vele kansen en mogelijkheden om mensen te organiseren en acties op hun belangen en positie te initiëren of te ondersteunen vanuit bovenstaande uitgangspunten.