5. Leven lang leren aan de Stadsuniversiteit

Leven lang leren behelst in principe alle leeractiviteiten van een individu tijdens het leven. Hieronder vallen formele leeractiviteiten zoals opleidingen en cursussen maar ook non-formele of informele leeractiviteiten zoals leren tijdens het werken. Voor BBL is levenslang leren meer dan een kwestie van diploma’s halen en jezelf bijscholen voor een andere baan. Levenslang leren doe je niet alleen vakmatig, maar ook privé. Als het gaat om mens-zijn en de beste versie worden van jezelf, ben je nooit uitgeleerd.

BBL pleit ervoor dat iedereen tijd en mogelijkheden krijgt om levenslang te leren. Met programma’s om bij te blijven in je beroep of vak, voor omscholing, hobby of voor algemene ontwikkeling. BBL stelt voor dat onderwijsinstellingen en bedrijven samen hiervoor programma’s ontwikkelen.

Een goede en up to date geschoolde bevolking bevordert het vestigingsklimaat voor bedrijven en innovatie. In deze zin is permanente bijscholing een adequaat instrument om duurzaam in het werk bij te blijven en in te spelen op de economische en technologische ontwikkelingen.

Op economisch vlak is er een verandering en herwaardering voor de maakindustrie als motor voor economische groei en welvaart. Een ontwikkeling mede gestimuleerd doordat deze nieuwe industrie slim (smart) en schoon is dankzij de combinatie met digitale technologie. “We gaan weer zelf produceren, maar dan wel in een slimme fabriek, vraag gestuurd, massaproductie op maat voor de klant, eerst virtueel en dan met de modernste productietechnologie en voorzien van slimme sensoren en – waar van toepassing – nanotechnologie. Robots doen het vuile of gevaarlijke werk, mensen assembleren, monitoren en optimaliseren.” Deze ontwikkeling vraagt om up-to-date geschoold personeel. De stadsuniversiteit kan hierop inspelen. Pluspunt is dat zo’n stadsuniversiteit ook nog eens flink wat banen op kan leveren. Om het levenslang leren aantrekkelijker te maken zou het lesaanbod bijvoorbeeld flexibeler moeten worden met digitaal onderwijs en leren op afstand. Ook is erkenning van wat men eerder op het werk, thuis of op andere wijze heeft geleerd een belangrijk middel om volwassenen geen tijd te laten verspillen met leren.

Werkgevers zouden gestimuleerd moeten worden om het recht op leerverlof te geven. En zou zouden leervragen en/of behoeften neer kunnen leggen waarop een werk gerelateerd leerprogramma ontwikkeld kan worden. Een stimulans voor het levenslang leren kan ook gegeven worden wanneer kwaliteit van programma’s gewaarborgd zijn met goede en controleerbare accreditatiesystemen.