5. Leven lang leren aan de Stadsuniversiteit

Leven lang leren behelst in principe alle leeractiviteiten van een individu tijdens het leven. Hieronder vallen formele leeractiviteiten zoals opleidingen en cursussen maar ook non-formele of informele leeractiviteiten zoals leren tijdens het werken. Voor BBL is levenslang leren meer dan een kwestie van diploma’s halen en jezelf bijscholen voor een andere baan. Levenslang leren doe je niet alleen vakmatig, maar ook privé. Als het gaat om mens-zijn en de beste versie worden van jezelf, ben je nooit uitgeleerd.

BBL pleit ervoor dat iedereen tijd en mogelijkheden krijgt om levenslang te leren. Met programma’s om bij te blijven in je beroep of vak, voor omscholing, hobby of voor algemene ontwikkeling. BBL stelt voor dat onderwijsinstellingen en bedrijven samen hiervoor programma’s ontwikkelen.

Een goede en up to date geschoolde bevolking bevordert het vestigingsklimaat voor bedrijven en innovatie. In deze zin is permanente bijscholing een adequaat instrument om duurzaam in het werk bij te blijven en in te spelen op de economische en technologische ontwikkelingen.

Op economisch vlak is er een verandering en herwaardering voor de maakindustrie als motor voor economische groei en welvaart. Een ontwikkeling mede gestimuleerd doordat deze nieuwe industrie slim (smart) en schoon is dankzij de combinatie met digitale technologie. “We gaan weer zelf produceren, maar dan wel in een slimme fabriek, vraag gestuurd, massaproductie op maat voor de klant, eerst virtueel en dan met de modernste productietechnologie en voorzien van slimme sensoren en – waar van toepassing – nanotechnologie. Robots doen het vuile of gevaarlijke werk, mensen assembleren, monitoren en optimaliseren.” Deze ontwikkeling vraagt om up-to-date geschoold personeel. De stadsuniversiteit kan hierop inspelen. Pluspunt is dat zo’n stadsuniversiteit ook nog eens flink wat banen op kan leveren. Om het levenslang leren aantrekkelijker te maken zou het lesaanbod bijvoorbeeld flexibeler moeten worden met digitaal onderwijs en leren op afstand. Ook is erkenning van wat men eerder op het werk, thuis of op andere wijze heeft geleerd een belangrijk middel om volwassenen geen tijd te laten verspillen met leren.

Werkgevers zouden gestimuleerd moeten worden om het recht op leerverlof te geven. En zou zouden leervragen en/of behoeften neer kunnen leggen waarop een werk gerelateerd leerprogramma ontwikkeld kan worden. Een stimulans voor het levenslang leren kan ook gegeven worden wanneer kwaliteit van programma’s gewaarborgd zijn met goede en controleerbare accreditatiesystemen.

COMMENTS

 • Ingrid von Rundumhausen bis Farbenstadt

  Werkgevers die een leerverlof geven? Doorbetaald ook nog zeker? Dat kan makkelijk ja als je alleen met een bult subsidie een stel vrijwilligers in dienst hebt ja.
  Een stadsuniversiteit (in naam, want uiteraard is er van academisch niveau geen sprake) is een flauwekulverhaal waar alleen degene die het wil opzetten, middels subsidies op vooruit gaat.
  Mensen die korte erkende (bij)scholing willen, kunnen beter een LOI-cursus of iets vergelijkbaars gaan volgen, of op internet gaan zoeken naar gratis online cursussen. Yale, Oxford, Reading en nog wat universiteiten geven gratis korte bijscholing. Tergen een gering bedrag kan daar ook nog een erkend officieel certificaat voor gehaald worden.
  Er is ook nog zoiets als de Open Universiteit, er zijn tal van cursussen.

  • Patrick van der Voort

   Beste Ingrid,
   Jammer dat je het idee van levenslang leren met een Stadsuniversiteit zo negatief benadert. En opvallend is dat je een hele hoop negatieve dingen invult in de uitvoering die haaks staan op het idee van levenslang leren via een stadsuini. Bijvoorbeeld het garanderen van de kwaliteit, groei van banen, zelfontplooing ook op andere gebieden dat je eigen beroep enzovoorts. In Zweden kennen ze al een dergelijk systeem waarvan wij veel zouden kunnen leren. Tenminste als je daar voor open staat.

   • Ingrid von Rundumhausen bis Farbenstadt

    Er is totaal geen meerwaarde aan een zogenaamde stadsuniversiteit. We hebben in Eindhoven ook al de Open Universiteit.
    Bovendien is er helemaal geen sparke van een academische opleiding dus waarom zou je het universiteit noemen?
    In Zweden heet het gewoon ‘ leercentrum’.
    Daar pretenderen ze in ieder geval niet dat je aan een academisch instituut studeert.

 • Jesper de Raad

  Persoonlijk vind ik het een heel erg goed idee. Een leven lang leren is niet alleen belangrijk voor je kennis, maar ook voor de nieuwe contacten die je opdoet, en vrienden die je maakt.

  Zelf struin ik vaak stad en land af voor het bezoeken van gratis lezingen die door veelal deskundige of professoren worden gegeven. Het enigste wat zo’n spreker ‘verdiend’ is een presentje. Dus ik denk, indien er goed over nagedacht wordt, daarbij geen budgettaire problemen hoeven ontstaan.

  Een goed controleerbaar accreditatieprobleem is misschien wel moeilijk te bewerkstelligen, en over een passende locatie zou ook zorgvuldig moeten worden nagedacht.

 • Een leven lang leren? Voor iedereen in Eindhoven? Dus ook voor de mensen die geen startkwalificatie hebben en graag een erkend diploma willen behalen, een springplank naar een baan? Het zou mooi zijn als we een goede basis kunnen leggen bij een ieder die door omstandigheden geen erkend diploma heeft weten te behalen en kosteloos toegang kunnen geven tot onderwijs. In stappen door naar meer, tenminste als je brain daartoe nog in staat is; de stadsuniversiteit wordt dan een port tot levenslange ontwikkeling!. Toch?

 • Patrick van der Voort

  Voor een Stadsuniversiteit (of Leercentrum040)
  Van oudsher is de leercultuur in het kapitalistisch systeem gericht op het beroepsmatig functioneren en op de (verhoging van de) economische productiviteit van het individu. De werknemer is daarmee verworden tot een productiemiddel in het hele economische proces.
  In de brede visie van Brede Beweging LinksOm staat de mens centraal. Vertaalt naar het principe van leven lang leren, zijn alle leeractiviteiten van een individu tijdens zijn/haar leven onderdeel van leven lang leren. Hieronder vallen formele leeractiviteiten zoals opleidingen en cursussen maar ook non- formele of informele leeractiviteiten zoals leren tijdens het (vrijwilligers)werken of in de sociale omgang. Het informeel leren wordt gelukkig steeds meer erkend. In Nederland noemen we dat Erkenning van Verworven Competenties (EVC). EVC is een instrument om kennis en vaardigheden opgedaan buiten school te waarderen en te erkennen. Te vaak echter wordt leven lang leren, alleen gezien als onderwijs voor een vak of gericht op een beroep. BBL gaat verder dan de gevestigde visie op leven lang leren en zet de persoonlijke ontplooiing van het individu centraal.
  Daarmee wordt het stimuleren van een leven lang leren gericht op versterking van de positie van het individu. Systemen en instituties zouden moeten dienen om individueel leren in verschillende levensfasen te ondersteunen. De (individuele) vraag zou daarbij leidend moeten zijn voor het scholingsaanbod. Dat betekent dat ondersteuning van en mogelijkheden om te leren direct beschikbaar moeten zijn op het moment en de plaats dat het individu nieuwe kennis en vaardigheden nodig heeft of wenselijk vindt. In tegenstelling tot een nauwe bedrijfsgerichte scholing zal een bredere of meer generieke scholing, de maatschappelijke inzetbaarheid van burgers stimuleren en in zijn positie als werknemer ook meer mogelijkheden geven bij andere bedrijven.
  In deze zin moet de Stadsuniversiteit (of Leercentrum als men dat beter vindt passen) het zo veel mogelijk mensen zo gemakkelijk mogelijk maken om een training, studie of cursus te volgen. Het is daarbij wenselijk dat het individu vrij is om te beslissen over inhoud, tijdstip en vorm van het aanbod. Het scholingsaanbod wordt volgens deze principes vormgegeven. Dat betekent onder andere dat trainingen en cursussen in modules en zo veel mogelijk online worden aangeboden. Deels kunnen deze aangeboden worden via bestaande onderwijsinstellingen en deels zouden deze gedaan kunnen worden door nieuw aanbod. In de visie van BBL zouden mensen die met hun talenten nu noodgedwongen aan de kant staan, een prima rol kunnen spelen in de (ontwikkeling van) dat nieuwe aanbod. Op welke wijze en hoe het een en ander vorm moet krijgen moet nader uitgewerkt worden. BBL zou dit graag doen met anderen die open staan voor leven lang leren en persoonlijke ontplooiing.

Leave a Comment

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.