5 Wonen

Een dak boven je hoofd is een basisbehoefte. BBL zet zich in voor meer sociale huurwoningen en huurwoningen in het middensegment en meer algemeen voor voldoende huisvesting voor alle verschillende inkomens en woonvormen.

We willen mogelijk maken om burgers in co-creatie, nog meer te betrekken bij buurt- of stadsontwikkelingsprojecten. Een heterogene stad maakt een fijne stad om in te wonen en biedt kansen.

  1. Bij alle nieuwbouwprojecten zullen we een goede verdeling tussen huur- en koop blijven aankaarten
  2. Voldoende huisvesting voor alle verschillende inkomens en woonvormen
  3. Het stimuleren van sociale huurwoningen en huurwoningen in het middensegment