6 Kleurrijke samenleving, mondiaal burgerschap en erfgoed

BBL heeft een unieke en progressieve kijk op de samenleving en het erfgoed. Deze is gebaseerd op feiten zoals: mensen en culturen veranderen en mengen; Eindhoven is een internationale stad en herbergt vele verschillende gemeenschappen en culturen. Iedere gemeenschap brengt zijn eigen erfgoed mee.

Dit erfgoed bindt ons met het verleden en met elkaar. Erfgoed gaat ook over waarden, overtuigingen, kennis en tradities. Het verleden is namelijk het referentiekader voor de toekomst. BBL is er daarom van overtuigd dat de kleurrijke samenleving die we hebben perfect samengaat met mondiaal burgerschap en het erfgoed dat we met het inzicht en de kennis van nu door willen geven aan de toekomst.

BBL ziet daarbij een verantwoordelijkheid van de overheid om burgers te stimuleren om elkaar en de wereld, beter te leren kennen en hun erfgoed met elkaar te delen.

  1. Zichtbaar maken en delen van het kleurrijke erfgoed en het kleurrijke publiek met elkaar verbinden
  2. Ruimte en mogelijkheden bieden aan inwoners om verbindende activiteiten en programma’s met elkaar te ontwikkelen en uit te voeren
  3. Uitsluitingen en discriminatie voorkomen door laagdrempelige meldpunten in te stellen
  4. Stimuleren van juiste afspiegeling van samenstelling van de bevolking op alle gemeentelijke representatieve en werkniveaus