6. Kleurrijke samenleving

Eindhoven is rijk aan culturen met vele talenten. Mogelijkheden scheppen om dit ten volle te ontplooien en te benutten, maakt onze stad tot een aantrekkelijke Brainport.

Eindhoven telt circa 160 verschillende nationaliteiten en inmiddels vele duizenden expats. Met hun cultuur en talenten maken zij onze stad rijker en aantrekkelijker, dragen zij bij aan innovatieve en technologische ontwikkelingen en geven zij onze stad een mondiaal karakter.

BBL komt op voor een gastvrije en ongedeelde stad met aandacht en plaats voor alle inwoners en ruimte voor beleving en presentaties van eigen cultuur en identiteit.

Stigmatisering of criminalisering van bevolkingsgroepen op basis van uiterlijke kenmerken, religie of herkomst hoort niet in onze open en democratische samenleving. Net zo min als het opdringen van de “enige en juiste manier van leven”. Of dit nu gebeurd op ‘inspiratie’ vanuit een heilig boek, ideologie of levensbeschouwing. Het ondermijnt de fundamenten van onze maatschappij, die gelijkwaardigheid en vrijheid in diversiteit als hoog ideaal heeft.

BBL wil een bijdrage leveren om kansen en mogelijkheden onder de aandacht te brengen, of deze scheppen, die fysieke, sociale en geestelijke scheiding van bevolkingsgroepen tegengaan. De inzet van alle betrokkenen en van de overheid is daarbij nodig om te mobiliseren wat de samenleving bindt. Het gaat daarbij niet om assimilatie van nieuwe Nederlanders, maar om integratie van verschillende bevolkingsgroepen met behoud van pluriformiteit op basis van wederzijdse afhankelijkheid, betrokkenheid en gelijkwaardige participatie. Dat vergt omgaan met religieuze, culturele en etnische verschillen op basis van wederzijds respect en acceptatie.

BBL wil initiatieven nemen en ondersteunen die bijdragen aan een meer gelijkwaardigere deelname van expats en nieuwe Nederlanders aan cultuur, welvaart en welzijn in onze stad om afzijdig houden, achterstelling (en uitsluiting) te bestrijden.