7. Jeugd en jongeren

De jeugdigen van nu zijn de volwassenen van morgen. Kinderen en jongeren moeten kansen krijgen (en kunnen nemen!) om op te groeien tot evenwichtige, sociale en zelfstandig handelende volwassenen, tot democratische en actieve burgers. Dit vraagt dat zij ruimte krijgen voor ontplooiing, ontspanning en ontdekken en gebruiken van hun talenten.

De gemeentelijke overheid dient te zorgen voor goed jeugdbeleid en preventieve jeugdzorg. En bijvoorbeeld ook voor- en naschoolse opvang, brede scholen, sport, jeugdparticipatie, buitenspeelruimte of aanpak jeugdoverlast.