7 Jeugd, jongeren en ouderen

Jeugd en jongeren vormen de toekomst van Eindhoven, de ouderen vormen de basis. Het verbinden van (de waarde van) deze groepen, en het als groep en individu kunnen ontplooien, is daarom belangrijk.

BBL wil luisteren en waar nodig hun inbreng gebruiken zodat de realisatie van projecten en ideeën kunnen worden gerealiseerd.

  1. Het ondersteunen van sociaal maatschappelijke projecten voor jongeren en ouderen
  2. Zorgdragen voor goede startmogelijkheden voor jongeren
  3. Vrijstelling van sollicitatieplicht voor ouderen (55+) bij oppakken van vrijwilligers werk bij sociale of maatschappelijke projecten
  4. Invoeren van goed en fijnmazig ouderenvervoer met duurzame vervoersmiddelen
  5. Het aankaarten en verbinden van de sociale waarde tussen jeugd/jongeren en ouderen