8 Vrouwenemancipatie

Mannen en vrouwen zijn gelijkwaardig en dienen ook zo behandeld te worden. Het goede nieuws is dat meer vrouwen zijn gaan werken dan vroeger. Het slechte nieuws is dat Nederlandse vrouwen nog steeds minder verdienen dan een man voor vergelijkbaar werk. Ten opzichte van een man verdient een vrouw voor elke euro maar 87 cent.

Op zorggebied zijn de zorgtaken nog ongelijk verdeeld tussen mannen en vrouwen, en komt het huishouden of de zorg voor de kinderen, bovenop het betaald werk van vrouwen. Anno 2017 is van de Nederlandse vrouwen nog maar 54% economisch zelfstandig, tegenover 74% van de mannen. Economisch zelfstandig zijn betekent 70% van het wettelijke minimumloon door betaalde arbeid verdienen.

Van de Nederlandse vrouwen heeft 45% sinds haar 15e levensjaar fysiek en/of seksueel geweld meegemaakt. Dit varieert van aanranding tot bijvoorbeeld verkrachting. Minder goed te vatten in cijfers maar een voortvloeisel uit de de oorzaak van de vorige zaken is alledaags seksisme: dagelijkse vooroordelen en subtiele opmerkingen en handelingen die bijdragen aan de sfeer van seksisme in Nederland.

Dit alles maakt dat de gelijkwaardigheid die wij zouden willen, er nog steeds niet is. Om verandering in te zetten is het agenderen en bespreekbaar maken van vrouwenemancipatie daarom van groot belang.

  1. Bespreekbaar maken van de achterstelling en opstellen van taakstellingen om aanzetten te geven tot gelijkwaardigheid
  2. Toegankelijk meldpunt instellen voor alle vormen van seksueel geweld