9 Cultuur en Sport

Sporten is gezond, voor het lichaam en de geest en is bovendien ook gewoon ontzettend leuk. Daarbij heeft sport een enorme sociale waarde; het stimuleert respect, acceptatie en samenwerking. Het is daarom belangrijk dat iedereen kan sporten.

Een gezonde en leefbare stad heeft daarom voldoende en betaalbare sportvoorzieningen nodig. Onze stad kent nu nog goede en veelzijdige sportvoorzieningen. BBL staat daarbij voor sportvoorzieningen die de breedtesport bedienen en staat tegen afbraak van deze voorzieningen.

  1. Betaalbare sporttarieven en entreeprijzen bij sportvoorzieningen
  2. Openbare sport en speelparken in de stad
  3. Stimuleren van sportactiviteiten in de stad

Culturele ontplooiing en beleving is van grote waarde voor het samenleven en voor de geestelijke verrijking van zowel kinderen als volwassenen. Het bezoeken of deelnemen aan culturele activiteiten heeft een positief effect op het sociale leven en voor de waardering van onze stad. Mensen leren elkaar kennen en zijn getuigen van een product dat uit het hart van de mens komt.

BBL vindt het belangrijk om culturele activiteiten te stimuleren en voorzieningen in de stad te steunen.

  1. Wij zijn voorstander van het verruimen van het culturele budget en kiezen daarbij als eerste voor het aanbod dat een breed publiek aanspreekt.
  2. Grote instellingen dienen te werken met een sluitende begroting en dienen door samenwerkingen en programma’s de kleinere aanbieders en performers te stimuleren en te ondersteunen.