9. Sport en Cultuur

Sport en cultuur is onmisbaar voor een sociale samenleving. Het stimuleert en inspireert, het is jus en cement, het is breed en top, hoog en laag. Het bindt en verenigt mensen en leert om te gaan met overeenkomsten en verschillen. En het komt tegemoet aan behoeften en zorgt voor talentontwikkeling en ontplooiing.

BBL vindt dat sport en cultuur gericht en toegankelijk dient te zijn voor alle inwoners van de stad. Met breedtesport worden mensen gestimuleerd (weer) in beweging te komen. En niet alleen bewegen, maar ook samen plezier hebben en met elkaar bezig zijn, is belangrijk. Breedtesport is voor BBL elke vorm van sport en spel die niet tot topsport wordt gerekend. Breedtesport is laagdrempelig en kan zich daarom met succes op kinderen en  jongeren richten. BBL zal niet akkoord gaan met verdere verhogingen van sporttarieven. Eerder zouden we willen pleiten voor een verlaging daar waar eerdere verhogingen gezorgd hebben voor een drastische terugloop van bezoekers zoals bij de Tongelreep.

Het cultuuraanbod en culturele uitingen in onze stad is heel divers en beïnvloedt, ondersteunt en stimuleert vele lagen van onze samenleving. BBL steunt deze brede visie en legt daarbij prioriteit bij breed, laagdrempelig, open en toegankelijk aanbod.

We vergeten wel eens hoe breed cultuur is en hoe breed cultuur beleeft en ervaren wordt. BBL vindt dat zoveel mogelijk burgers gestimuleerd dienen te worden om mee te (willen) doen en cultuur mee vorm te geven. Op deze wijze krijgen de vele talenten in onze stad die stimulans en ondersteuning die ze verdienen en laten we zien wat voor stad we willen zijn. Erken dat daarbij voor bepaalde groepen (zoals mensen met een beperking) extra ondersteuning nodig is en faciliteer dit.

BBL vindt dat cultuur onze stad en onze persoonlijke ontwikkeling vorm geeft. Cultuur laat zien waar we vandaan komen, wie we zijn en waar we naartoe willen. Cultuur onderscheidt en verbindt ons tegelijkertijd. Het staat voor binding, identiteit en traditie en ook voor dynamiek, creativiteit en vernieuwing. Met Brainport en onze kleurrijke stadspopulatie worden de netwerken van de stad en van de bewoners steeds internationaler. Cultuur moet hier zowel een afspiegeling als een motor van zijn. BBL vindt dat de culturele diversiteit in onze stad erkent, gestimuleerd en gefaciliteerd dient te worden, zodat deze met recht en kracht beoefend en uitgedragen kan worden. BBL vindt dat op sport en cultuur, gemeentelijke middelen zorgvuldig ingezet dienen te worden waarbij de steun voor topsport of topcultuur niet ten koste mag gaan van de breedtesport of het brede culturele aanbod.