Aandacht voor moslimdiscriminatie

De PvdA en BBL hebben afgelopen dinsdag tijdens de gemeenteraadsvergadering een actuele motie (pdf) ingediend tegen moslim discriminatie in het voortgezet onderwijs. In deze motie verzochten beiden partijen aan het college om samen met schoolbesturen het voorkomen van deze discriminatie vorm te geven. Tijdens het debat kwam Wethouder van Kaathoven (SP) al met een toezegging (pdf) om het thema moslimdiscriminatie mee te nemen tijdens de bespreking van de educatieve agenda met het Onderwijs. Deze toezegging van de wethouder was voldoende om de motie in te trekken. Natuurlijk houden we het verloop van de bespreking van de educatieve agenda in de gaten.

De PvdA en BBL wilden aandacht voor dit onderwerp omdat uit onderzoek van de Anna Frank stichting en Forum blijkt dat meer dan 60% van de docenten het afgelopen jaar getuige is geweest van discriminerende opmerkingen tussen leerlingen over moslims of zelfs van fysieke uitingen tegen moslims. Via deze actuele motie hopen de beide partijen dat het thema moslimdiscriminatie onder de aandacht wordt gebracht en hoger op de agenda van de schoolbesturen wordt geplaatst.

Klik hier (pdf) voor de actuele motie.