Actie tegen de gevolgen van Kostendelersnorm in Eindhoven

OPROEP

Alle mensen in Eindhoven die ervaring hebben met de Kostendelersnorm, evenals de mensen die hiermee te maken kunnen krijgen, kom helpen om deze onrechtvaardige maatregel een halt toe te roepen! Hoe? Door je verhaal (anoniem) met ons te delen.

Op 9 maart j.l. heeft stichting Samen voor Gezondheid van Vrouwen (SGV) in samenwerking met Amnesty International en stichting Welzijnszorg Eindhoven, een bijeenkomst in Eindhoven georganiseerd. Een van de inleidingen ging over de Wet maatregelen WWB die een kostendelersnorm in de Participatiewet heeft geïntroduceerd. Dit heeft geleid tot het vormen van een werkgroep met het doel om de gevolgen van deze maatregel in Eindhoven te belichten: SGV-werkgroep voor Kostendelersnorm.

Om de onrechtvaardige gevolgen duidelijk te maken, willen wij minimaal een vijftal verhalen in een zwartboek presenteren. Hiervoor vragen wij eenieder die met de gevolgen van deze maatregel te maken heeft, uw verhaal te delen; uiteraard zonder vermelding van naam: anoniem dus. Wij willen vòòr 30 april tenminste 5 casussen hebben.

U kunt via email een afspraak maken om e.e.a. toe te lichten en/of uw verhaal te delen, mail: sgv.stichting@gmail.com

ZONDER BEWEGING KOMT ER GEEN VERANDERING

Hebt u niets te maken met deze problematiek, dan vragen wij u uit solidariteit de petitie te ondertekenen, zie: https://draaikostendelersnormterug.petities.nl/