Actuele motie plaatsing Lichtstadmarkt op 18 Septemberplein krijgt geen meerderheid

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 22 september 2015 heeft de Brede Bewiging LinksOm een actuele motie ingediend om het college van Burgemeester en Wethouders op te roepen om gehoor te geven aan de door de Lichtstadondernemers geboden suggestie en de Lichtstadmarkt (LSM) afwisselend te plaatsen op de Demer en het 18 Septemberplein.

Deze suggestie hadden de marktkooplieden zelf eerder voorgesteld, maar er was nog geen reactie op gekomen van het college. Daarom heeft BBL de suggestie omgezet in een actuele motie, in de hoop een positieve uitspraak van de gemeenteraad te krijgen. Dit zodat de marktkooplieden weten waar zij aan toe zijn en met vertrouwen kunnen bouwen en investeren. Opmerkelijk was dat het OuderenAppèl deze motie niet steunde en met een eigen, op de BBL gebaseerde, motie kwamen waarin zij opriepen om de LSM alleen op het 18 Septemberplein te plaatsen.

Omdat BBL zich ook achter de motie van het OuderenAppèl kon scharen, hebben wij onze motie ingetrokken en die van het OuderenAppèl mede ondertekend. Helaas kreeg deze motie niet voldoende stemmen voor een meerderheid. Op 1 oktober volgt er in Dynamo een gesprek met de marktkooplieden, de ondernemers van het Catharinaplein en andere genodigden over plaatsing van deze markt op het Catharinaplein. Dit gesprek begint om 20.00 uur. Dit gesprek is openbaar en gratis toegankelijk.

Al sinds het najaar van 2013, wordt er in de gemeenteraad gepraat over de positionering van de Lichtstadmarkt in onze binnenstad. Een kleine snuffelmarkt die voor beleving, emotie en sfeer zorgt, met circa 20 kramen met een divers aanbod van kunst, brons, antiek, curiosa, vintage, mode, sieraden, boeken, LP’s en lampen. Een zaterdagmarkt die al 33 jaar, vanaf 1982, is gevestigd in ons stadscentrum en sinds 2007 op de Demer. Een markt die voor verbetering vatbaar is en die de ondernemers in de Demer liever verplaatst zien onder andere omdat zij deze niet vinden passen in deze dure winkelstraat.

Bij de behandeling van de raadsinformatiebrief over de LSM in de raadscommissie Economie en Mobiliteit van 7 juli, mist de Brede Beweging LinksOm draagvlak bij de marktkooplieden om te verhuizen naar het bordes voor de Catharinakerk. Ook misten wij een duidelijke visie op de LSM eventueel in een nieuw concept en in relatie met een overall visie op de binnenstad en haar functies. De wethouder kon ons toen (en nog steeds niet) overtuigen.

We zijn nu weer 2 maanden verder en wij nemen aan dat de wethouder inmiddels het door haar aan de raad toegezegde gesprek heeft gehad met het kerkbestuur over beoogde plaatsing van de markt op het bordes. Inmiddels is het bordes geen optie meer en is nu het plan om de LSM te verplaatsen naar het Catharinaplein. Naar onze informatie is daarover een gesprek geweest met de marktkooplieden op zaterdag 5 september. Zij dachten eindelijk gehoor te krijgen voor hun bezwaren en belangen. Niets was minder waar.

BBL vindt dat de wethouder te weinig rekening houdt met de belangen van de marktkooplieden en dat er onvoldoende rekening wordt gehouden met de grote bezwaren van een markt op het Catharinaplein. Zoals dat dit plein voor 2/3 is gereserveerd voor terrassen van omliggende horeca, dat het aan 3- zijden begrensd is met een fietspad met veel fiets en bromfietsverkeer waardoor onveilige situaties ontstaan, de moeilijke bereikbaarheid op het plein voor het transport verkeer nodig voor bevoorrading van de kramen.

BBL is van mening dat de LSM wel degelijk iets toevoegt aan de aantrekkelijkheid van de binnenstad. De LSM geeft beleving en emotie in de binnenstad en zou wellicht uitgebreid kunnen worden door eens goed naar het concept te kijken en deze door te ontwikkelen. Bovendien vindt BBL het erg teleurstellend hoe zaken gelopen zijn en dat kansen en mogelijkheden onvoldoende gegrepen worden om onze binnenstad een nieuwe impuls te geven en om ondernemen ook mogelijk te maken voor de kleine ondernemers van de LSM.