Algemene Leden Vergadering Brede Beweging LinksOm

10 januari 2018, S-Plaza

Om 20:00 ving onze eerste ALV van dit jaar aan. Onze fractievoorzitter, Patrick van der Voort, opende met een inspirerend welkomstwoord de vergadering.

2018 is een spannend jaar omdat onze beweging voor het eerst, op eigen kracht, mee gaat doen met de gemeenteraadsverkiezingen. We hebben een zaadje geplant in het bewustzijn van onze stad, door op de voorgrond te treden bij het verdedigen van de belangen van onze inwoners. En straks kunnen we oogsten wat we gezaaid hebben.

Patrick bracht een aantal specifieke zaken ter sprake, waarvoor onze beweging op de barricades had gestaan het afgelopen jaar en die ons op de kaart hadden gezet.

Het culturele initiatief aan de Gabriel Metsulaan, door de BBL op de agenda van de raad gezet, had anders wellicht al kopje onder gegaan. Het hele vraagstuk over de ontwikkeling van de Kanaalzone tot ecologische verbindingszone is door BBL onder de aandacht gebracht. En dan de kwestie omtrent de bejegening en de behandeling van bijstandsgerechtigden door het werkleerbedrijf, waar enorme weerstand op zat, hier heeft BBL de scherpe kantjes afgehaald. Verder zijn er op het gebied van milieu, dankzij onze inzet, stappen in de goede richting gezet.

En dat is het, we zijn in beweging, we blijven dynamisch in het ontwikkelen van onze standpunten. Stap voor stap veranderen we, verbeteren we de kwaliteit van leven in onze stad. Het is een continue beweging waarbij we voeling moeten houden met de mensen. Een politiek systeem dat uitgaat van vrijheid, waarbij rekening wordt gehouden met de ander. Respect hebben voor elkaar en onze omgeving.

Na Patrick was Anke, namens de kandidatencommissie, aan het woord. Zij gaf tekst en uitleg waarom-wie-waar-staat op de lijst. Onze nieuwste lid, Lenneke, stelde zich enthousiast voor en werd met dito enthousiasme verwelkomd. Daaropvolgend hadden we een 6-tal amendementen waaruit op democratische wijze, een aantal aanpassingen kwamen rollen. Dan werden er nog een aantal spelregels en een to-do list besproken. En toen stuitten we op het onderwerp VOG voor raadsleden. Dit leverde een mooie, nuttige discussie op, waarbij we tot overeenstemming kwamen dat wij niet aan aantasting doen van het passief kiesrecht. Temeer daar een VOG geen vereiste is voor de functie van raadslid.

Jesper nam het stokje over en bracht ons op de hoogte van de voortgang die hij en Peter T. al hadden geboekt met de voorbereidingen van de campagne. Posters en visitekaartjes werden goed ontvangen en verstrekt onder de leden. Ad kaartte het onderwerp ‘flyeren’ aan. Absoluut een campagne-activiteit die we goed moeten organiseren en eerlijk verdelen. Ons verkiezingsprogramma zit nu nog onder een verborgen link, maar wordt zo spoedig mogelijk openbaar gelanceerd op de site. Daarna ging het over debatteren, publiciteit via social media -met name FB-, het aanspreken van ons eigen netwerk teneinde een pool te hebben van helpende handjes.

Om 22:30 sloot de vergadering, maar werd er nog van alles nabesproken onder het genot van een drankje.

Al met al een vruchtbare vergadering, waarbij spijkers met koppen zijn geslagen in een gemoedelijke sfeer.

Marleentje Tiersma-Weismann
Fractieondersteuner BBL
Kandidaat gemeenteraadsverkiezingen

Foto’s: Peter Tops