ANBI status

Sinds 8 maart 2015 wordt de Vereniging Brede Beweging Lokaal door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Voor u betekent het dat een gift fiscaal voordeel kan opleveren. Giften aan een instelling die door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI mogen door de donateur namelijk –binnen de daarvoor geldende regels- worden opgegeven als aftrekpost voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

De Vereniging Brede Beweging Lokaal staat ingeschreven in het Handelsregister met KvK-nummer 62904027.

Wilt u onze vereniging financieel steunen? Dan ontvangen wij uw gift graag op bankrekeningnummer NL 47 RABO 0302 777725 ten name van ‘Vereniging Brede Beweging Lokaal’.

Verantwoording 2017

Financiële verantwoording BBL 2017 (pdf)

Verslag activiteiten BBL 2017 (pdf)

Verantwoording 2016

Financiële verantwoording BBL 2016 (pdf)

Verslag activiteiten BBL 2016 (pdf)


Meer informatie

De Vereniging Brede Beweging Lokaal

Het bestuur