Arbeid zonder loon. Ook in Eindhoven!

De FNV heeft een protocol opgesteld over verdringing van bestaand werk en werken zonder loon. De vakbond probeert werkgevers en overheid te overtuigen om dit protocol te ondertekenen en samen actie te ondernemen tegen bestaande praktijken. In Eindhoven zit een ‘in naam links college van PvdA, D’66, GroenLinks en SP’. Je zou denken dat dit linkse college zeker een bondgenoot van de FNV zou zijn op dit terrein en daarom het protocol wel zou ondertekenen. Helaas verkeerd gedacht.

Om het college te stimuleren om het protocol te ondertekenen had Brede Beweging LinksOm raadsvragen gesteld. Maar deze PvdA wethouder is er een van dwang en drang en denkt heel creatief als het gaat om het toestaan van verdringing en werken zonder loon.

Zo antwoord de wethouder op een van onze vragen: ”Banen mogen niet verdrongen worden door inzet van mensen die zonder loon werken. Echter, onbetaald productief werk kan voor een werkzoekende de opstap zijn voor een betaalde baan, of kan zijn kansen op de arbeidsmarkt vergroten. In dat geval achten wij zit zinvol en toelaatbaar.”
Dus hij staat zowel verdringing als werken zonder loon gewoon toe. Verderop in de antwoorden vertelt de wethouder dat de gemeente Eindhoven de tegenprestatie niet als beleidsinstrument inzet. Ik vind dit dikke nonsens.

De tegenprestatie wordt alleen heel creatief anders ingevuld, namelijk volgens het principe van ‘wederkerigheid’. Omdat je een bijstandsuitkering ontvangt mag de overheid en de samenleving verwachten dat je alles doet om weer betaald werk te vinden. Dus ook productiewerk doen zonder loon, voor de zoveelste keer meedoen met dezelfde sollicitatietraining, je suf solliciteren op werk dat er niet is, je laten vernederen tijdens motivatie trainingen enzovoorts.

Ik vind dit schandalig beleid dat vele miljoenen kost (landelijk meer dan 30 miljard!). Het is volksverlakkerij en ineffectief. Met zo’n PvdA-vriend heb je geen neo-liberale tegenstander meer nodig! En de SP is kritiekloos en vraagt of dat BBL voorbeelden kent in Eindhoven van werken zonder loon…… Wat dacht je van het WLB,het Buurtbedrijf en het PPT depot? Jammer voor al die mensen die met hun verhaal naar de SP gingen met het idee dat er iets mee gedaan zou worden. Zij komen nu bedrogen uit.

Lees hier (pdf) de ingestuurde raadsvragen en de antwoorden van het college.

Patrick van der Voort
Fractievoorzitter Brede Beweging LinksOm