Armoede bestrijdt je samen. Een mooie en uitdaging voor 2018

Armoede is een hardnekkige realiteit. Ook in Eindhoven. Het is nog maar de vraag of armoede ooit wordt opgelost. Op korte termijn zeker niet. Wel is het volgens DE Brede Beweging LinksOm duidelijk dat de gemeente dit vraagstuk niet alleen kan oplossen. Dat dit ook zo gevoeld wordt blijkt wel uit de vele giften die zo rond de kerstperiode worden gedaan. Kijk maar eens naar de jaarlijkse opbrengst bij het Glazen Huis van serious request. Of dichter bij huis, de voedselbank Eindhoven heeft bijvoorbeeld van 1 winkel meer dan 200.000 producten gekregen. Chapeau voor de Eindhovense inwoners. Een ander mooi voorbeeld van het samen bestrijden, is het feit dat een middelbare school geen schoolgeld meer vraagt. Of een bank die de Stadsakkers financieel ondersteunt. Stuk voor stuk fantastische voorbeelden van betrokkenheid om de gevolgen van armoede te bestrijden.

Beeldvorming

Het is goed dat er de laatste jaren veel onderzoek gedaan is naar armoede. Voor belangstellenden, er zijn rapporten van de SER, SCP, ombudsman etc. Daarom nu dan ook geen opsomming van allerlei oorzaken en gevolgen. Wel vraagt BBL aandacht voor de suggestieve beeldvorming als het gaat over mensen die van weinig geld moeten rondkomen. Zolang er uitspraken gedaan worden over dat bijstandsgerechtigden maar eens van de bank af moeten komen, dat vooral dwang en drang gebruikt moet worden en dat de meeste te….., vul maar in. Er wordt in ieder geval geen positief beeld geschetst. Als je het dan hebt over samen bestrijden van armoede zou het goed zijn om niet uitsluitend een negatief beeld op te roepen als er gesproken wordt over bijstandsgerechtigden.

De realiteit

Al enige tijd is er sprake van een behoorlijk aantal mensen die langdurig een bijstandsuitkering ontvangen. Om uiteenlopende redenen zijn deze mensen niet in staat om te werken (ziek, mismatch i.v.m. gevraagde kennis en ervaring, leeftijd etc.) Het lijkt erop dat deze groep van langdurige bijstandsgerechtigden nooit meer betaald werk zullen krijgen. Voor hen is de bijstand van een vangnet naar een blijvende voorziening verschoven. Volgens het regeerakkoord hebben deze mensen een grote kans om in armoede te geraken. Er is dus een relatie tussen het moeten leven van en bijstandsuitkering en armoede. Dit gegeven zorgt ervoor dat er andere maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat armoede in Eindhoven nog meer toeneemt.

Kansen

De Brede Beweging LinksOm is realistisch: er zullen de komende jaren steeds meer mensen zijn die langdurig en misschien wel tot aan de pensioenleeftijd, een bijstandsuitkering zullen ontvangen. Voor de gemeente ligt er een mooie mogelijkheid om met de nieuwe inzichten over bijvoorbeeld de beperkingen van zelfredzaamheid, schuldhulpverlening, en ook over dwang en drang, een visie te ontwikkelen, beleid op te stellen en te kiezen voor samenhangende en passende maatregelen. Dit alles in samenwerking met ervaringsdeskundigen en maatschappelijk betrokken organisaties.

Doe ook een beroep op het verantwoordelijkheidsgevoel dat commerciële bedrijven zouden moeten voelen als het gaat over maatschappelijke betrokkenheid. Ga als gemeente na waar samenwerking mogelijk is en faciliteer organisaties die samen willen werken. Faciliteer ook coördinatie binnen de veelheid van al aanwezige projecten voor armoedebestrijding.

Breng mensen die in armoede leven bij elkaar en geef ze echt een stem en invloed, geen afwachtende houding maar actief stimuleren dat mensen bij elkaar komen, meedenken en meedoen. Kijk dan ook wat werkt in andere steden bijvoorbeeld de organisatievorm van armoedebestrijding in Utrecht of een ander project als de Quitte 500 in Tilburg.

Tot slot dan toch nog even iets over geld. Een bijstandsuitkering zou ook voldoende moeten zijn om van te leven. Het NIBUD heeft vastgesteld dat per maand een gezin met twee kinderen 50 euro te kort komt om alle noodzakelijke uitgaven te betalen. Een gezin met drie kinderen heeft een gat van 150 euro. Hierbij een pleidooi om deze groep extra te ondersteunen. Pas bijzondere bijstand ruimhartig toe, het is een kans en goede investering om te voorkomen dat mensen schulden moeten maken.

Armoede is een complex vraagstuk. Het is ook echt een samenlevingsvraagstuk: willen we in een Eindhoven wonen waar te veel mensen op verschillende gebieden worden uitgesloten? BBL in ieder geval niet. Dus pak de handschoen op om samen de armoede in Eindhoven te bestrijden.

Carla Ter Beek
Fractieondersteuner BBL
Kandidaat gemeenteraadsverkiezingen

Dit is een eerste artikel in een reeks over armoede, bijstandsuitkering en schuldhulpverlening