Sprookje

Sprookje

Er stonden vannacht 7 kabouters rond mijn bed. Vroeger toen alles beter was, geloofde ik in sprookjes. De 1e kabouter begon mij toe te fluisteren dat ik mijn kachel niet meer aan mag doen, ondertussen trilde het huis van zware vliegtuigen van Eindhoven Airport, die overvlogen. De 2e siste dat ik niet meer op straat mag roken, terwijl ik na mijn fietstocht vandaag zoveel uitlaatgassen had ingeademd dat mijn longen piepten alsof ik 3 pakken…

Read More

Er valt weer wat te kiezen op 20 maart

Er valt weer wat te kiezen op 20 maart

Op woensdag 20 maart kunnen we weer stemmen. Bijna ongemerkt komen deze verkiezingen dichterbij en in de lokale media moet je goed zoeken, wil je hier iets over vinden. Niet als het aan de vrijwilligers van BBL ligt. Deze zijn al volop bezig om lokale maar ook regionale verkiezingsborden te voorzien van ‘Code Oranje’ posters. Zoals eerder gemeld, steunt BBL de nieuwe partij ‘Code Oranje lijst 16’ en kiest voor Verandering van Onderop. Vier leden…

Read More

De wethouder die mensen uit de bijstand gaat “halen”…

De wethouder die mensen uit de bijstand gaat “halen”…

Naar aanleiding van het artikel in het ED ‘Wethouder wil binnen een half jaar meer mensen uit Eindhoven uit de bijstand halen’ van 12 februari schreef Marcus 040 de volgende opinie: Hoe wil deze verantwoordelijke PvdA wethouder dit “duurzaam” doen? (de bijstandsgerechtigde een eerlijke kans op een perspectief biedende baan, buiten de klauwen van het “Participatie” bedrijf wat ter meerder eer en glorie van gemeente en derde belanghebbende bedrijven functioneert, onder de noemer “aanleren van…

Read More

Brede Beweging Lokaal steunt de verandering van onderop

Brede Beweging Lokaal steunt de verandering van onderop

De verkiezingen voor de Provinciale Staten worden op 20 maart 2019 gehouden. Code Oranje lijst 16 gaat voor Verandering van Onderop. Vier leden van Brede Beweging Lokaal uit Eindhoven staan op deze lijst. Op 26 februari houden wij om 20.00 uur een Verandering van Onderop informatiebijeenkomst in S-Plaza (Schellensfabriek) Bleekweg 1F. Lijsttrekker Laurens van Voorst zal dan spreken en de vier BBL-leden op de kieslijst van Code Oranje (Marleentje Weismann, Peter Tops, Peter Struik en…

Read More

Vier Eindhovenaren op lijst Code Oranje

Vier Eindhovenaren op lijst Code Oranje

Van de zeventien kandidaten op de lijst van de nieuwe partij Code Oranje Noord-Brabant, komen er maar liefst vier uit Eindhoven. Het zijn Patrick van der Voort (oud BBL raadslid Eindhoven, op nummer 9), Peter Struik (12), Marleentje Tiersma-Weismann (14) en Peter Tops (16). Van der Voort, Struik, Tiersma-Weismann en Tops zijn tevens actief binnen de lokale Eindhovense partij BBL, die bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen één stem tekort kwam voor een plek in de raad….

Read More

Voorbarige? conclusie Eindhovense Wethouder van financiën: College is nu wel in control

Voorbarige? conclusie Eindhovense Wethouder van financiën: College is nu wel in control

De managementletter van Deloitte is op verschillende manieren te lezen. De conclusie die de wethouder maakt dat het gemeentebestuur nu wel in control is, lijkt voorbarig en vooral gebaseerd op wishefull thinking. De management letter van de accountant kan nl. ook anders gelezen worden. Als ik vroeger met zo’n rapport thuis zou komen, zou ik van mijn ouders flink op mijn donder krijgen. (klik voor grotere afbeelding) Verder zijn er ook een aantal bijzondere opmerkingen…

Read More

Bezuinigingen in sociaal domein houden stand: de rug is recht gebleven

Bezuinigingen in sociaal domein houden stand: de rug is recht gebleven

Twee weken geleden riep de burgemeester de raadsleden op om in te stemmen met de bezuinigingsmaatregelen in het sociaal domein. Aan de ‘bemoeizuchtige’ oproep van de burgemeester om de rug recht te houden is gehoor gegeven. Als schaapjes heeft deze coalitie gedaan wat B&W van hen verlangden. Twee links georiënteerde partijen – PVDA en GroenLinks en de christelijk georiënteerde partij het CDA laten kwetsbare inwoners in de kou staan. Door het korte termijn denken en…

Read More

Levenslang leren, overheid zet klein stapje in de goede richting

Levenslang leren, overheid zet klein stapje in de goede richting

De Brede beweging Lokaal heeft als speerpunt persoonlijke ontplooiing en levenslang leren. Dit standpunt is geen overbodige luxe. Veranderingen binnen een baan of functie volgen elkaar zeer snel op. Er wordt op alle niveaus, van laag tot hoog opgeleid, veel aanpassingsvermogen van medewerkers verwacht. Denk maar eens aan de automatisering en ook het feit dat we steeds langer moeten doorwerken vraagt nogal wat van ons. Kortom iedereen moet nadenken en acties inzetten om de eindstreep…

Read More

Vraagtekens bij oproep Burgemeester Jorritsma

Vraagtekens bij oproep Burgemeester Jorritsma

Hoewel er ongetwijfeld mensen zijn die de heer Jorritsma als burgemeester helemaal fantastisch vinden, zijn er ook inwoners en raadsleden uit Eindhoven die vinden dat hij met zijn opvatting over zijn eigen rol, enige irritatie oproept. Enkele voorbeeldjes uit verleden en heden. • Drie of vier gemeenten in Zuidoost-Brabant is in zijn ogen genoeg. • Zijn uitspraken over het aanvragen van een VOG, terwijl een burgemeester hier niets over te zeggen heeft. • De tweet…

Read More

Topsalaris vraagt om topprestaties

Topsalaris vraagt om topprestaties

De binnenkort afscheidnemende bestuurder van WIJeindhoven, mevrouw Janny van den Berg verdiende, voor een functie in de zorgsector, een topsalaris. Ze kreeg meer dan de Balkenende norm nl. €139.000,- Volgens wethouder Richters van GroenLinks was deze extra betaling van €13.000.- mogelijk vanwege een overgangsrecht. Niks mis mee volgens haar. Als je dan een topsalaris vraagt en ook ontvangt is het toch logisch dat er een topprestatie geleverd wordt. Er is juist sprake van het tegenovergestelde….

Read More
1 2 3 46