BBL neemt deel aan werkconferentie eenzaamheid

BBL neemt deel aan werkconferentie eenzaamheid

Marieke Reniers en Carla Ter Beek waren erbij. In september 2017 werd in Eindhoven een symposium over eenzaamheid georganiseerd. Die eerste bijeenkomst stond in het teken van ontmoeting van betrokken mensen en organisaties. Al snel bleek dat er een taboe heerst over het thema eenzaamheid. Mensen durven niet te zeggen dat ze een gevoel van eenzaamheid ervaren. Op die eerste bijeenkomst werd veel kennis uitgewisseld over eenzaamheid. Als afsluiting van die dag werd een kerngroep…

Read More

Met BBL de diepte in over: Veiligheid in Eindhoven, meer dan alleen een gevoel

Met BBL de diepte in over: Veiligheid in Eindhoven, meer dan alleen een gevoel

Op een aantal onderwerpen is ons programma niet voldoende, of hebben we er simpelweg meer over te vertellen, en gaan we hierover verder de diepte in. Dit is het derde onderwerp in deze reeks. Dit keer een bijdrage van Carla Ter Beek over veiligheid. Tegenover veiligheid staat een gevoel van onveiligheid en dat is nu juist erg persoonlijk. De een loopt midden in de nacht alleen door de straat en de ander gaat in de…

Read More

De eerste Gemeenteraadsvergadering van het nieuwe jaar 2018

De eerste Gemeenteraadsvergadering van het nieuwe jaar 2018

Met stadsdichter Jessica Bartels werd met haar gedicht (aan deze tafel) het nieuwe jaar ingeluid op deze eerste Raadsvergadering. BBL had haar stevige inbreng bij de diverse agendapunten. Bij het een na laatste agendapunt (ging over het muziekgebouw) werd door voorzitter (J. Jorritsma) medegedeeld dat het publiek en pers de zaal moest verlaten vanaf nu wordt het een besloten vergadering. De gordijntjes gaan dicht en alleen de raadsleden, griffier en het college bleven achter. Een…

Read More

BBL ondertekend COC Regenboogakkoord

BBL ondertekend COC Regenboogakkoord

Vrijdagavond, 26 januari 2018, heeft kandidaat gemeenteraadslid Jesper de Raad namens de Brede Beweging LinksOm het COC Regenboogakkoord getekend. Dit gebeurde in het Pand54 van het COC Eindhoven en regio. Een COC akkoord gericht op de gelijke behandeling van LHTBI’s. Met name in veiligheid, jongeren en onderwijs, zichtbaarheid en communicatie, ouderen groepen, kwetsbare groepen, werkvloer en sport. Voor meer informatie zie: http://coceindhoven.nl/acht-partijen-tekenen-regenboogakkoord-coc-eindhoven/

Read More

Met BBL de diepte in over: Eindhoven mondiale stad

Met BBL de diepte in over: Eindhoven mondiale stad

Op een aantal onderwerpen is ons programma niet voldoende, of hebben we er simpelweg meer over te vertellen, en gaan we hierover verder de diepte in. Dit is het tweede onderwerp in deze reeks. Dit keer een bijdrage van Patrick van der Voort over Eindhoven mondiale stad. In onze stad werken, wonen en leren mensen uit de hele wereld. Bijna 160 verschillende nationaliteiten telt onze stad. Zij allen brengen hun eigen geschiedenis, cultuur en gebruiken…

Read More

Het maken van de BBL campagnefilm

Het maken van de BBL campagnefilm

Dat de campagne goed op gang komt, bleek duidelijk toen ik mijn ondersteuningsverklaring ging afgegeven bij onze lijsttrekker Patrick van der Voort. Daar werd volop gefilmd door 2 leden van het BBL campagneteam. Dit soort beeldmateriaal voor de site is vlak voor de verkiezingen natuurlijk een must. De stemgerechtigden van Eindhoven kunnen zo beter zien en horen op wie ze kunnen stemmen van BBL. Op deze manier hopen we, dat het zichtbaar wordt wie er…

Read More

Met BBL de diepte in over: Cultuur

Met BBL de diepte in over: Cultuur

Op een aantal onderwerpen is ons programma niet voldoende, of hebben we er simpelweg meer over te vertellen, en gaan we hierover verder de diepte in. Dit is het eerste onderwerp in deze reeks. Dit keer een bijdrage van Marleentje Tiersma-Weismann over cultuur. Cultuur, in de ruimste betekenis van het woord, is alles dat door menselijk handelen gemaakt is, in tegenstelling tot natuur. BBL neemt het standpunt in dat cultuurbeoefening en -beleving voor iedereen altijd…

Read More

De slechte communicatie van de gemeente is zorgelijk

De slechte communicatie van de gemeente is zorgelijk

Afgelopen week zijn de bewoners van De Bergen, Tramstraatkwartier en Marienhage enorm geschrokken van een brief van de gemeente. Een nieuw parkeerbeleid werd afgeroepen die per direct inging en waarbij de oude bezoekerspassen van 2018 niet meer geldig zouden zijn. Verder stapt de gemeente pardoes over op een digitaal systeem en moet ingelogd worden via een nieuwe parkeerapp. Opmerkelijk omdat de gemeente in een eerder stadium heeft gepraat met de bewonersvereniging en er in De…

Read More

Jaarverslag Gemeenteraad 2017

Jaarverslag Gemeenteraad 2017

Brede Beweging LinksOm lokaal en sociaal Ook in 2017 kon Brede Beweging LinksOm nieuwe leden welkom heten. Enkelen zijn toegetreden tot de groep fractieondersteuners. Zij ondersteunen de twee BBL raadsleden. Onze leden besloten in 2017 dat BBL als lokale partij deel gaat nemen aan de verkiezingen in maart 2018. Onze fractie ondersteuners draaien nu mee en maken kennis met het raads- of commissiewerk. BBL heeft zich bij het raadswerk sterk gemaakt voor een gezonde stad….

Read More

VNG Raadsledencongres op 20 januari 2018 te ’s Hertogenbosch

VNG Raadsledencongres op 20 januari 2018 te ’s Hertogenbosch

’s Ochtends vroeg gezellig met zijn drie├źn in de trein van 8:47 uur. We hadden ons allemaal ingeschreven voor drie workshoprondes en waren benieuwd naar hetgeen ons aangeboden zou worden. Toen we binnenkwamen in de congrescentrum, hing er een prettige sfeer. Al deze mensen waren daar om zichzelf te verrijken met kennis en daarmee de inwoners van hun gemeente zo goed mogelijk te dienen. Van 10:00 – 11:00 uur hadden we de opening met Pieter…

Read More
1 2 3 4 5 38