Alle talent telt

Alle talent telt

Onder deze titel werd vorige week door de Eindhovense havo/vwo Pleinschool Helder in een symposium duidelijk gemaakt dat ‘anders-zijn’ een talent kan zijn. Een talent is een vaardigheid waarin je uitblinkt en die door anderen als waardevol wordt beschouwd. Hoe meer anderen je vaardigheid bewonderen, hoe groter je talent. Maar dit betekent ook: hoe groter je talent, hoe meer je blijkbaar verschilt van anderen. Je bent dan dus héél getalenteerd, maar ook héél anders! In…

Read More

Zon door Goudenregen inzending ‘Kiek de zon en straal op BBL040.nl!’

Zon door Goudenregen  inzending ‘Kiek de zon en straal op BBL040.nl!’

Dat het mooie weer uitdaagt om mee te doen met de BBL fotowedstrijd ‘Kiek de zon en straal op BBL040.nl!’ blijkt wel uit de tweede inzending van Peter Tops. Hij schrijft dan ook, ‘Vandaag is het gelukt om een aardige foto te maken waarbij ik door onze ‘Goudenregen’ met de camera in de zon heb ‘gekeken’. Dit is de tweede foto van Peter Tops voor de BBL fotowedstrijd. Met deze foto dingt Peter mee de…

Read More

Raadsvragen over een fietsstrook vol vuilniszakken

Raadsvragen over een fietsstrook vol vuilniszakken

Problemen met afval op de openbare wegen komen geregeld aan de orde in de gemeenteraad. Er worden vragen over gesteld en verbeterplannen besproken. Maar nog steeds blijven er klachten binnenkomen, zo ook bij BBL. Regelmatig verwijzen wij mensen naar het gemeentelijk informatienummer, 14040. Jammer genoeg blijkt dat niet voldoende en moeten we als raadslid aan de gang. Zo waren er de klachten die bij BBL binnenkwamen, vergezeld van foto’s, van een fietspad vol vuilniszakken en…

Read More

Al Fourqaan moskee moet bezoek Aidh Al-Qarni annuleren

Al  Fourqaan moskee moet bezoek Aidh Al-Qarni annuleren

Onlangs werd bekend, dat de omstreden sjeik Aidh al-Qarni dit weekend als gastspreker bij een conferentie in de Eindhovense Al Fourqaan moskee aanwezig zal zijn. Deze sjeik heeft in het verleden zeer omstreden uitspraken gedaan tegen niet-moslims. BBL is voor vrijheid van meningsuiting, maar tot de grens waarbij de vrijheid van een ander persoon of personen wordt bedreigd. Deze prediker heeft in het verleden opgeroepen tot fysiek geweld tegen anders gelovigen. BBL is er daarom…

Read More

Wethouder negeert stelselmatig WerkLeerBedrijf-kritiek

Wethouder negeert stelselmatig WerkLeerBedrijf-kritiek

Na zijn hele leven een gezond en financieel prima leven te hebben gehad, is hij nu aan die andere zijde beland. Het heeft grote indruk op hem gemaakt om dit nu aan den lijve te moeten ondervinden, en dit te moeten ondergaan. Maar zijn ogen zijn door dit onrecht en deze ongelijke en volkomen respectloze behandeling, nu ook wijd geopend. Wethouder Depla stelde in zijn reactie op Raadsvragen dat Uitkeringsgerechtigden na de verplichte 3 weken…

Read More

Reactie Brede Beweging LinksOm bij het Uitvoeringsprogramma Participatiewet

Reactie Brede Beweging LinksOm bij het Uitvoeringsprogramma Participatiewet

In de raadscommissie Economie en Mobiliteit van dinsdag 21 april stond de Raadsinformatiebrief Uitvoeringsprogramma Participatie 2015 (pdf) geagendeerd. Hieronder leest u de reactie van BBL op deze Raadsinformatiebrief. Brede Beweging LinksOm wil zijn waardering en respect uitspreken voor de inspanningen van dit college om baanlozen te helpen in het vinden van betaald werk. Dit gezegd hebbende willen wij op enkele cruciale punten meer aandacht vragen. 1. Met meer dan 15.000 baanlozen, circa 3000 vacatures en…

Read More

De term ‘loonslaaf’ is op iedereen van toepassing

De term ‘loonslaaf’ is op iedereen van toepassing

Ik heb ernstige bedenkingen over de politieke besluiten die onze maatschappij en het leven en welzijn van alle individuele Nederlanders bestuurt en unaniem voor hen bepaalt. Ons leven en ons welzijn wordt bepaald door economie en ieders individuele inkomen. Hetzij uit loondienst, hetzij als zelfstandige. Economie, arbeid en inkomen zijn de heilige drie-eenheid geworden waaraan wij allen ons bestaansrecht, en ons welzijn hebben ontleent. De term; ‘loonslaaf’ heeft mij tot voor kort nooit persoonlijk geraakt…

Read More

Inspraakavond over sluiten ijsbaan op dinsdagavond 19 mei

Inspraakavond over sluiten ijsbaan op dinsdagavond 19 mei

De hoofdlijnen voor een nieuwe sportvisie 2015-2019 zijn voorgelegd aan de gemeenteraad. Voordat de raad deze bespreekt, wil zij graag uw mening over de sportvisie horen. De raad roept daarom verenigingen, instellingen en Eindhovenaren op om zich als spreker aan te melden voor: Inspreekavond Sportvisie 2015-2019 Dinsdag 19 mei 2015 20.15 uur Stadhuis Aanmelden kunt u tot uiterlijk 18 mei (10.00 uur) via tel. 040-238 25 43 of email gemeenteraad@eindhoven.nl. Geef daarbij aan vanuit welk…

Read More

BBL reactie op ontwerp Programma van Eisen OV concessie

BBL reactie op ontwerp Programma van Eisen OV concessie

Het huidige contract voor het stads- en streekvervoer in de regio Zuidoost Brabant loopt in december 2016 ten einde. Het huidige contract was nog door de Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) vastgelegd. Sinds 1 januari 2015 is deze bevoegdheid overgegaan naar de provincie Noord-Brabant. Het ontwerp Programma van Eisen (PvE) daarvoor is inmiddels door de provincie vrijgegeven voor inspraak. Tot uiterlijk 18 mei 2015 kan de gemeente Eindhoven haar zienswijze op het PvE voor de aanbesteding…

Read More

Na herinrichting Hoogstraat dierenarts moeilijk bereikbaar voor spoedgevallen

Na herinrichting Hoogstraat dierenarts moeilijk bereikbaar voor spoedgevallen

Eind dit jaar wordt er gestart met de herinrichting van de Hoogstraat. De Hoogstraat binnen de Ring wordt ingericht als 30 kilometerzone. De weg krijgt aan weerszijden een fietsstrook in rood asfalt en een middenstrook voor gemotoriseerd verkeer in twee richtingen. Met de herinrichting van de Hoogstraat binnen de Ring wil de gemeente meer ruimte bieden aan voetgangers en fietsers. De herinrichting maakt deel uit van het programma ‘Eindhoven op Weg’, waarbij de gemeente werkt…

Read More
1 35 36 37 38 39 43