Uitreiking ‘hartverwarmende verrassing’ aan winnaar fotowedstrijd

Uitreiking ‘hartverwarmende verrassing’ aan winnaar fotowedstrijd

Dat morgen de zon schijnt weten we op zo’n mooie zonnige dag als vandaag allemaal. Daar gaat het dan ook elke dag over in het nieuws. Maar Peter Tops en enkele anderen weten dat de zon morgen schijnt al veel langer en hebben verschillende foto’s ingestuurd voor de BBL fotowedstrijd “Morgen schijnt de zon in Eindhoven.” Een van de door Peter ingestuurde foto’s werd door de jury als mooiste bevonden. Tijdens de eerste Algemene ledenvergadering…

Read More

Brainstormsessie: ‘Heeft werk nog de toekomst?’

Brainstormsessie: ‘Heeft werk nog de toekomst?’

Samen met het Ouderen Appèl Eindhoven organiseerde de Brede Beweging Linksom afgelopen vrijdag, 26 juni 2015,een brainstormsessie over toekomst en herwaarderen van werk. Vanuit de stelling “Het herwaarderen van werk geeft meer mogelijkheden om de samenleving te (re)organiseren en zorgt dat we klaar staan voor de toekomst”, probeerde een vertegenwoordiging uit bedrijfsleven, onderwijs, politiek en maatschappelijk domein tot vernieuwende ideeën te komen die uitgewerkt kunnen worden in een symposium over dit onderwerp. Na een inspirerende…

Read More

Uitslag fotowedstrijd ‘Kiek de zon en straal op BBL040.nl’

Uitslag fotowedstrijd ‘Kiek de zon en straal op BBL040.nl’

Bij de presentatie van het partijprogramma van de Brede Beweging LinksOm, op 26 maart, werd een fotowedstrijd uitgeschreven onder de titel van het programma: “Morgen schrijnt de zon.” Hoewel het om een beperkt aantal foto’s ging, foto’s van vier verschillende inzenders, was het kiezen van een winnende foto een uitdaging. Tenslotte kan er maar eentje winnen. Uiteindelijk is de keuze gevallen op de foto “Zon door Goudenregen” van Peter Tops: Een foto van de zon…

Read More

Evaluatie Aldersadvies Eindhoven Airport

Evaluatie Aldersadvies Eindhoven Airport

De eerste fase van het Aldersadvies over Eindhoven Airport werd afgelopen dinsdag 23 juni in de raadscommissie EM geëvalueerd. Hieronder staat de bijdrage van de Brede Beweging LinksOm, die door gemeenteraadslid Ernest Maas werd voorgedragen. In het coalitie akkoord lezen we, dat Eindhoven Airport vooral ten dienst moet staan van de economische groei van de regio. De vraag is nu of deze economische groei minder hard gaat verlopen als we een verdere groei van Eindhoven…

Read More

Handjeklap om prestige project aan de Bouvigne

Handjeklap om prestige project aan de Bouvigne

Het terrein van voormalig tuincentrum Hanevoet is een aantal jaren geleden door Stam en De Koning Vastgoed BV (SDK) aangekocht in erg nauwe samenwerking met de gemeente Eindhoven. Als het aan het huidige college ligt zal er een stevig kantoorgebouw verrijzen van 7 etages hoog, die goed moet opvallen voor het verkeer op de A2 en ook voor het vele verkeer, dat voornamelijk bestaat uit auto’s, die de twee omsluitende wegen gebruiken. In eerste instantie…

Read More

Reactie op het raadsvoorstel Mantelzorgcompliment

Reactie op het raadsvoorstel Mantelzorgcompliment

Dinsdagavond 23 juni is in de raadscommissie MO het nogal uitgebreide raadsvoorstel over het Mantelzorgcompliment (pdf) besproken. In een vorige commissie had BBL al een aantal punten voor een betere waardering aangedragen, maar slechts enkelen vinden wij nu uiteindelijk terug in dit raadsvoorstel. In de raadscommissie ging BBL daarom verder in op wat wij nog missen of graag toch nog anders zien. We lezen namelijk in het raadsvoorstel, dat iedere mantelzorger evenveel recht heeft op…

Read More

Moedeloos van WerkLeerBedrijf traject

Moedeloos van WerkLeerBedrijf traject

Altijd heb ik netjes gewerkt maar door een vacaturestop op mijn werk, ben ik in de WW gekomen en omdat er geen banen zijn, zit ik helaas daarom nu in de bijstand. Ik had zelf nooit verwacht dat dit me ooit zou gebeuren. In november 2014 begon ik met mijn eerste driemaandelijkse traject. Je moet dan 16 uur simpel productiewerk verrichten (hamertje tik, ezeltje prik) en 6 uur sollicitatietraining. Dit is geen vrije keuze, je…

Read More

BBL stemt in met jaarverslag en jaarrekening 2014

BBL stemt in met jaarverslag en jaarrekening 2014

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 16 juni heeft BBL ingestemd met het jaarverslag en de jaarrekening 2014 van de gemeente Eindhoven. Tijdens de raadscommissiebespreking van dinsdag 9 juni had BBL al aangegeven voorzichtig positief staan ten aanzien van de gepresenteerde jaarrekening. Dit beeld werd alleen maar versterkt tijdens de raadsvergadering. Hier volgt de bijdrage van de Brede Beweging LinksOm die door fractievoorzitter Patrick van der Voort werd voorgedragen. In deze bijdrage ging BBL in op…

Read More

Einde fotowedstrijd ‘Morgen schijnt de zon in Eindhoven’

Einde fotowedstrijd ‘Morgen schijnt de zon in Eindhoven’

Zoals eerder is aangekondigd, is gisteren het inzendtermijn voor de BBL fotowedstrijd dan echt gesloten. In totaal 4 afzonderlijke inzenders hebben foto’s ingestuurd en al deze foto’s kunt u zelf hier nog steeds bewonderen. Anders dan vermeld, kunnen wij helaas de winnaar nog niet bekend maken. De fotograaf die wij als onafhankelijk jurylid in gedachten hadden, is zelf één van de inzenders. Een andere fotograaf is inmiddels benaderd en binnenkort zullen wij dan ook de…

Read More

Zingend protest tegen uitbreiding Eindhoven Airport

Zingend protest tegen uitbreiding Eindhoven Airport

Afgelopen donderdag zong BBL uit volle borst mee tegen de geplande uitbreiding van het aantal vluchten op Eindhoven Airport. Dit protest was ter gelegenheid van de presentatie die Hans Alders, van de naar hem genoemde ‘Alderstafel’, donderdagavond aan wethouders, raads- en statenleden gaf in het gemeentehuis van Veldhoven. De besluitvorming over de evaluatie 1e fase ontwikkeling Eindhoven Airport nadert zijn hoogtepunt. In de raadscommissie van 23 juni wordt deze besproken. Hans Alders benadrukte tijdens de…

Read More
1 35 36 37 38 39 46