5. Leven lang leren aan de Stadsuniversiteit

5. Leven lang leren aan de Stadsuniversiteit

Leven lang leren behelst in principe alle leeractiviteiten van een individu tijdens het leven. Hieronder vallen formele leeractiviteiten zoals opleidingen en cursussen maar ook non-formele of informele leeractiviteiten zoals leren tijdens het werken. Voor BBL is levenslang leren meer dan een kwestie van diploma’s halen en jezelf bijscholen voor een andere baan. Levenslang leren doe je niet alleen vakmatig, maar ook privé. Als het gaat om mens-zijn en de beste versie worden van jezelf, ben…

Read More

6. Kleurrijke samenleving

6. Kleurrijke samenleving

Eindhoven is rijk aan culturen met vele talenten. Mogelijkheden scheppen om dit ten volle te ontplooien en te benutten, maakt onze stad tot een aantrekkelijke Brainport. Eindhoven telt circa 160 verschillende nationaliteiten en inmiddels vele duizenden expats. Met hun cultuur en talenten maken zij onze stad rijker en aantrekkelijker, dragen zij bij aan innovatieve en technologische ontwikkelingen en geven zij onze stad een mondiaal karakter. BBL komt op voor een gastvrije en ongedeelde stad met…

Read More

7. Jeugd en jongeren

7. Jeugd en jongeren

De jeugdigen van nu zijn de volwassenen van morgen. Kinderen en jongeren moeten kansen krijgen (en kunnen nemen!) om op te groeien tot evenwichtige, sociale en zelfstandig handelende volwassenen, tot democratische en actieve burgers. Dit vraagt dat zij ruimte krijgen voor ontplooiing, ontspanning en ontdekken en gebruiken van hun talenten. De gemeentelijke overheid dient te zorgen voor goed jeugdbeleid en preventieve jeugdzorg. En bijvoorbeeld ook voor- en naschoolse opvang, brede scholen, sport, jeugdparticipatie, buitenspeelruimte of…

Read More

Rondvraag over uitblijven subsidie

Rondvraag over uitblijven subsidie

Bij BBL waren signalen binnen gekomen dat half februari stichtingen nog steeds aan het wachten waren op een beoordeling voor subsidie volgens de regeling ‘Subsidie voor meedoen en maatschappelijke participatie’. Zeker 1 stichting had nog geen geld ontvangen en dreigde daardoor niet alleen in financiële problemen te komen, maar ook de programmering van de activiteiten kwam in gevaar. Uiteraard werd er aan de bel getrokken door het bestuur van deze stichting bij de gemeente, maar…

Read More

8. Milieu en stad van de toekomst

8. Milieu en stad van de toekomst

Na design- en slimste stad een nieuwe ambitie voor de Low Carbon city (1) en uiteindelijk de Zero Carbon City. Steden veranderen. In de twintigste eeuw ontleenden de steden hun bestaansrecht door de productie van goederen, handel en diensten, nu zijn het de creatieve en de recreatieve economie die voor ontwikkeling en welvaart van de steden moeten zorgen. Het gaat niet meer om hoe we (fossiele) energie kunnen besparen, maar om hoe we op stadsniveau…

Read More

Aandacht voor moslimdiscriminatie

Aandacht voor moslimdiscriminatie

De PvdA en BBL hebben afgelopen dinsdag tijdens de gemeenteraadsvergadering een actuele motie (pdf) ingediend tegen moslim discriminatie in het voortgezet onderwijs. In deze motie verzochten beiden partijen aan het college om samen met schoolbesturen het voorkomen van deze discriminatie vorm te geven. Tijdens het debat kwam Wethouder van Kaathoven (SP) al met een toezegging (pdf) om het thema moslimdiscriminatie mee te nemen tijdens de bespreking van de educatieve agenda met het Onderwijs. Deze toezegging…

Read More

9. Sport en Cultuur

9. Sport en Cultuur

Sport en cultuur is onmisbaar voor een sociale samenleving. Het stimuleert en inspireert, het is jus en cement, het is breed en top, hoog en laag. Het bindt en verenigt mensen en leert om te gaan met overeenkomsten en verschillen. En het komt tegemoet aan behoeften en zorgt voor talentontwikkeling en ontplooiing. BBL vindt dat sport en cultuur gericht en toegankelijk dient te zijn voor alle inwoners van de stad. Met breedtesport worden mensen gestimuleerd…

Read More

Gedupeerden werkwijze Werkleerbedrijf en Sociale Dienst blij met actie tegen wantoestanden

Gedupeerden werkwijze Werkleerbedrijf en Sociale Dienst blij met actie tegen wantoestanden

Een van de gedupeerde bijstandsgerechtigden C., vertelde zijn schokkende verhaal aan BBL. En via hem kwamen nog anderen met hun nare ervaringen naar deze partij. Zo was BBL in staat om de wantoestanden onder de aandacht te brengen en om verbeteringen te eisen. Zoals een anonieme klachtenprocedure zodat bijstandsgerechtigden hun verhaal kunnen doen en hun klacht neer kunnen leggen. De gedupeerden krijgen een eerlijke behandeling en wij krijgen goed inzicht in aard en omvang van…

Read More

Sociaal vangnet onderuit gehaald door werkwijze Sociale Dienst

Sociaal vangnet onderuit gehaald door werkwijze Sociale Dienst

Na signalen van bijstandsgerechtigden over vernederende en intimiderende behandeling in het Werkleerbedrijf hebben nu huisartsen ontoelaatbaar handelen gerapporteerd van ambtenaren van de Sociale Dienst Eindhoven. Zij deden dit tijdens een gesprek met wethouder Visser op donderdag 26 februari. In dit gesprek melden zij de wethouder dat ambtenaren, in enkele gevallen hun patiënten onder druk heeft gezet om medische gegevens in handen te krijgen. Ze schuwden daarbij niet om met juridische stappen te dreigen of met…

Read More

10. Wonen

10. Wonen

Hoe willen de twintigers en dertigers van deze tijd eigenlijk wonen? Huisje boompje beestje hypotheekje of is het: home is where the heart is? Hoe woont NL in de toekomst? Wat zijn de woonwensen van de nieuwe generatie en wat zijn hun mogelijkheden? Blijft het ideaal een eigen huis met een tuin en een hypotheek met een looptijd van dertig jaar of hoppen we dankzij het all in leasen van woonservices van de ene plek…

Read More
1 41 42 43 44