1. Arbeid

1. Arbeid

Volgens de huidige definitie van arbeid staat een groot deel van de arbeidende bevolking werkloos aan de kant. Terwijl veruit de grote meerderheid van niet betaald werkenden, onvrijwillig een beroep doet op een uitkering en zij zich al op een of andere wijze nuttig en wenselijk inzetten voor de samenleving met vrijwilligerswerk. Als er voldoende betaald werk zou zijn, zouden zij vrijwel allemaal daar voor kiezen. Er zijn geen onderzoeken die het tegendeel bewijzen. Tegelijkertijd…

Read More

2. Inkomen

2. Inkomen

Om het standpunt arbeid mogelijk te maken is een basisinkomen nodig voor iedereen. Het basisinkomen moet voldoende zijn om burgers in hun minimale levensonderhoud te kunnen voorzien. Burgers kunnen daarna ieder voor zich besluiten om maatschappelijk nuttig werk te vervullen en/of dit inkomen aan te vullen door betaalde arbeid te verrichten. BBL zou op basis van vrijwilligheid hier graag een proefproject op willen starten. Inkomen; iedere inwoner heeft recht op een inkomen ter hoogte van…

Read More

Ervaring met het Werkleerbedrijf-regime

Ervaring met het Werkleerbedrijf-regime

Enkele maanden geleden heeft ondergetekende, na 5 jaar zelfstandig ondernemen, noodgedwongen zijn zelfstandigheid moeten beëindigen. De crisis duurde voor hem helaas te lang. Als gevolg daarvan belandde hij direct in de Bijstand. Hij bleek ineens vogelvrij te zijn verklaard. 2 Weken later bleek hij in de handen te zijn gevallen van het Eindhovense Werkleerbedrijf (WLB) regime. Zijn uitkering was toen nog in behandeling. Tot enkele maanden geleden werkte hij 28 jaar lang moeiteloos 40-60 uur per week. Als werknemer en de laatste…

Read More

3. Recht op zorg op maat voor iedereen

3. Recht op zorg op maat voor iedereen

Eigen kracht en participatie staan centraal in het Nederlandse landelijke en lokale beleid gericht op zorg voor kwetsbare burgers. Op deze wijze wil de regering miljarden besparen op de zorgkosten. Als je straks zorg nodig hebt, zal je hier voor een groot deel zelf voor moeten zorgen of zelf moeten betalen. Het recht op zorg, zoals dat onder de AWBZ gold, lijkt voorbij. De AWBZ kende nog een wettelijke zorgplicht. Dat hield in dat je…

Read More

4. Maatschappelijk meedoen

4. Maatschappelijk meedoen

Mee doen geeft waardering en respect, zorgt voor sociale contacten en verrijkt iedereen. Het stimuleert tot een veilige, betrokken en sociale omgeving en geeft bewoners ruimte en invloed op leefbaarheid en vormgeving van hun eigen buurt. BBL blijft niet aan de kant staan maar laat zien dat we een actieve rol willen en kunnen spelen in het dagelijkse leven en de inspanningen voor een gelijkwaardige, solidaire en betrokken samenleving voor iedereen. Bewoners participatie (BP) kan…

Read More

Fietsers 1 dag veilig op pad

Fietsers 1 dag veilig op pad

Met de fiets op pad, dat zou iedereen moeten doen! Je bent vaak sneller, je krijgt de nodige beweging, je hebt geen parkeer problemen en je spaart het milieu en portemonnee. Ik ben dus een fanatiek fietser en fiets bijna altijd. Maar het moet wel veilig zijn op de weg, ook als er geen plek is voor een fietspad. Zoals bijvoorbeeld op de Gestelsestraat en de Blaarthemseweg. Veel auto’s scheuren rakelings voorbij en rijden veel…

Read More

5. Leven lang leren aan de Stadsuniversiteit

5. Leven lang leren aan de Stadsuniversiteit

Leven lang leren behelst in principe alle leeractiviteiten van een individu tijdens het leven. Hieronder vallen formele leeractiviteiten zoals opleidingen en cursussen maar ook non-formele of informele leeractiviteiten zoals leren tijdens het werken. Voor BBL is levenslang leren meer dan een kwestie van diploma’s halen en jezelf bijscholen voor een andere baan. Levenslang leren doe je niet alleen vakmatig, maar ook privé. Als het gaat om mens-zijn en de beste versie worden van jezelf, ben…

Read More

6. Kleurrijke samenleving

6. Kleurrijke samenleving

Eindhoven is rijk aan culturen met vele talenten. Mogelijkheden scheppen om dit ten volle te ontplooien en te benutten, maakt onze stad tot een aantrekkelijke Brainport. Eindhoven telt circa 160 verschillende nationaliteiten en inmiddels vele duizenden expats. Met hun cultuur en talenten maken zij onze stad rijker en aantrekkelijker, dragen zij bij aan innovatieve en technologische ontwikkelingen en geven zij onze stad een mondiaal karakter. BBL komt op voor een gastvrije en ongedeelde stad met…

Read More

7. Jeugd en jongeren

7. Jeugd en jongeren

De jeugdigen van nu zijn de volwassenen van morgen. Kinderen en jongeren moeten kansen krijgen (en kunnen nemen!) om op te groeien tot evenwichtige, sociale en zelfstandig handelende volwassenen, tot democratische en actieve burgers. Dit vraagt dat zij ruimte krijgen voor ontplooiing, ontspanning en ontdekken en gebruiken van hun talenten. De gemeentelijke overheid dient te zorgen voor goed jeugdbeleid en preventieve jeugdzorg. En bijvoorbeeld ook voor- en naschoolse opvang, brede scholen, sport, jeugdparticipatie, buitenspeelruimte of…

Read More

Rondvraag over uitblijven subsidie

Rondvraag over uitblijven subsidie

Bij BBL waren signalen binnen gekomen dat half februari stichtingen nog steeds aan het wachten waren op een beoordeling voor subsidie volgens de regeling ‘Subsidie voor meedoen en maatschappelijke participatie’. Zeker 1 stichting had nog geen geld ontvangen en dreigde daardoor niet alleen in financiële problemen te komen, maar ook de programmering van de activiteiten kwam in gevaar. Uiteraard werd er aan de bel getrokken door het bestuur van deze stichting bij de gemeente, maar…

Read More
1 42 43 44 45 46