BBL doet op 3 maart mee aan de IJsdaging!

Op 3 maart 2018 vindt in het IJssportcentrum in Eindhoven de IJsdaging plaats. We gaan al schaatsend de lente vieren: de natuur bloeit op en dat is hét moment om een nieuwe start te maken.

Brede Beweging LinksOm doet mee met de IJsdaging van het Rode Kruis op 3 maart. Deze actie past naadloos bij onze slogan ‘Kies voor een Gezonde Stad, stem Lijst 16’. Kom onze BBL-ers aanmoedigen of beter nog meld je aan om ook mee te doen. Mark is onze contactpersoon.

Stuur een mail naar info@bbl040.nl. Kijk ook hier https://ijsdaging.rodekruis.nl/team/team-bbl.