BBL heeft weer een stap gemaakt

Sinds woensdag 18 maart 2015 is de ‘Vereniging Brede Beweging LinksOm’ een feit. Door het ondertekenen van de papieren met de titel ‘Oprichting en statuten van een vereniging’ bij de notaris, zijn de raadsleden Patrick van der Voort en Ernest Maas tevens bestuursleden geworden van de vereniging met dezelfde naam als hun fractie.

De vereniging heeft zich ten doel gesteld om de totstandkoming van een democratische en socialistische samenleving in Eindhoven, gebaseerd op gelijkwaardigheid, solidariteit, menselijke waardigheid, respect en tolerantie. Vanaf nu kunnen mensen die daaraan mee willen helpen zich aanmelden als lid.

Leave a Comment