BBL lanceert eigen onderzoek naar WerkLeerBedrijf

De Brede Beweging Linksom gaat eigenhandig op onderzoek naar de ervaringen van (ex-)deelnemers van het WerkLeerBedrijf. Op de website van de partij staat een enquête die volledig anoniem kan worden ingevuld. Met de resultaten van het onderzoek verwacht de BBL een eerlijker en representatiever beeld te krijgen van de werkwijze van het WLB op basis waarvan onderbouwde verbetervoorstellen en alternatieven kunnen worden geformuleerd.

Het WerkLeerBedrijf – een lokaal overheidsinstrument dat bijstandsgerechtigden ondersteunt bij het vinden van betaald werk – staat al langer ter discussie. Want hoewel cijfers aantonen dat een deel van de deelnemers inderdaad uitkeringsonafhankelijk is geworden, regent het tegelijkertijd klachten bij politieke partijen over de werkwijze bij het WLB. Zo zou maatwerk bij de sollicitatietrainingen ontbreken, de werkzaamheden als vernederend worden ervaren en er door de werkcoaches veelvuldig gedreigd worden met sancties.

Op verzoek van de gemeenteraad is de gemeente onlangs gestart met het ondervragen van WLB-verlaters naar hun ervaringen met het traject. De Brede Beweging Linksom vreest echter dat dit onderzoek niet-objectieve resultaten gaat opleveren. “De gemeente zegt dan wel dat het onderzoek onafhankelijk is, maar zij is ook de verstrekker van de uitkeringen. Voor bijstandsgerechtigden is dát geen fijne situatie. Ze voelen zich immers voor het ontvangen van hun uitkering afhankelijk van de overheid en dát kan invloed hebben op de wijze waarop zo’n vragenlijst wordt ingevuld.”

Als alternatief heeft daarom de BBL een eigen enquête opgesteld en die met ingang van vandaag op haar website geplaatst. Bij het invullen van de antwoorden – en de verwerking ervan – is anonimiteit volledig gewaarborgd. Bovendien verwacht de BBL met haar eigen onderzoek een eerlijker beeld te krijgen dan het gemeentelijk onderzoek, juist omdat de BBL geen partij is waarvan de uitkeringsgerechtigde afhankelijk is waar het gaat om zijn of haar inkomen. Met het invullen van de enquête dragen mensen bovendien bij aan het formuleren van verbetervoorstellen ten aanzien van het WLB en aan de ontwikkeling van mogelijke alternatieve instrumenten, waarbij het zoeken naar betaald werk hand in hand gaat met het behoud van eigenwaarde van de werkzoekenden.

De enquête staat vanaf vandaag online: http://www.bbl040.nl/wlbenquete