BBL ondersteunt manifest Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2)

Op zaterdag 20 mei werd het nieuwe manifest (pdf) door het Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2) in Knegsel gepresenteerd. De Brede Beweging LinksOm heeft altijd de voorlopers van deze nieuwe organisatie gesteund en ook deze organisatie kan op de steun van BBL rekenen. BBL heeft dit manifest dan ook ondertekend.

Tot en met 2019 liggen de afspraken voor Eindhoven Airport vast. Het zal dan gegroeid zijn van ruim 18000 vliegbewegingen in 2010 naar 43000 begin 2020. Vanaf 2020 ligt er niets vast. Nu al proberen economische krachten het vliegveld verder te laten groeien. Bij een ongewijzigd groeitempo praten we dan over zo’n 90000 vliegbewegingen in 2030 (opnieuw ruim een verdubbeling).

De bestaande geluidsoverlast, ultrafijnstof-vorming, parkeerproblematiek, en waardedaling zullen opnieuw erger worden. Tevens is deze groei onverenigbaar met de aangescherpte klimaateisen.

Het Platform de 10 Geboden, de BMF, de BOW en de aktiegroep GeenVluchten Na Elven bereiden zich op de groeiambities van Eindhoven Airport voor na 2020. We brengen nieuwe thema’s in discussie en we versterken onze organisatie. Daarbij past een nieuwe naam waaronder alle organisaties gaan samenwerken die zich kritisch opstellen mbt Eindhoven Airport. Daarvoor wordt opgericht het Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2), en er is een nieuw Manifest opgesteld, dat het oude van de 10 geboden(uit 2009) vervangt.

Voor meer informatie zie http://bvm2.nl/ of stuur een mail naar beraadvlieghindermoetminder@gmail.com.