BBL past het ‘Raadsvoorstel Cliëntenparticipatie in nieuw perspectief’ succesvol aan met 2 amendementen

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 29 november 2016 werd het ‘Raadsvoorstel met nadere toelichting en herzien ontwerpraadsbesluit Cliëntenparticipatie in nieuw perspectief (pdf)’ besproken. De Brede Beweging LinksOm miste in dit Raadsvoorstel een aantal cruciale zaken en kwam daarom met twee amendementen. Beide amendementen konden rekenen op een meerderheid in de raad, waarna het gewijzigde Raadsvoorstel werd vastgesteld.

Deze amendementen had BBL al tijdens de meningsvormende avond aangekondigd.

Met het eerste amendement (pdf) wil BBL de Cliëntenraad Sociaal Domein de mogelijkheid geven om op een zogenaamde ‘rode knop’ te duwen als een relevant stuk ter behandeling wordt aangeboden zonder advies van de Cliëntenraad Sociaal Domein.

In het verleden is er te vaak een stuk aangeboden zonder advies van een cliëntenraad en moest de gemeenteraad het betreffende stuk van de agenda halen. Wil men een pro-actieve Cliëntenraad Sociaal Domein serieus nemen, dan moeten we er ook voor zorgen dat zij zelf de bevoegdheid hebben om ervoor te zorgen dat hun advies meegenomen wordt. Wethouder Richters steunde dit amendement, maar wilde wel graag een evaluatie hiervan na een half jaar. Hier had BBL geen problemen mee.

Met het tweede amendement (pdf) willen we ervoor zorgen, dat de Cliëntenraad Sociaal Domein voor minstens 80% uit cliënten of hun wettelijk vertegenwoordiger bestaat.

Tijdens de meningsvormende avond was er een meningsverschil met de wethouder over wie en wat ervaringsdeskundigen zijn. Zij vond ervaringsdeskundigen en cliënten hetzelfde. Vandaar dat BBL dit door middel van een amendement nu duidelijk in het raadsvoorstel opgenomen wil hebben. Ook dit amendement werd door Wethouder Richters en een meerderheid van de raad gesteund.