BBL stelt aanvullende raadsvragen over de vergunning van de KPN zendmast aan de Croy

Op 8 maart 2016 kwam het college met antwoorden op de raadsvragen (pdf) die de Brede Beweging LinksOm mede namens de omwonenden van de KPN zendmast aan de Croy op 18 januari 2016 had gesteld. Zie hiervoor: BBL stelt raadsvragen over de vergunning van de Croy zendmast.

Deze antwoorden waren voor zowel de Brede Beweging LinksOm als de omwonenden erg teleurstellend. Een groot aantal antwoorden riepen zoveel reacties en nog meer vragen op, dat BBL in nauwe samenwerking met een vertegenwoordiging van de omwonenden hierover aanvullende raadsvragen heeft gesteld.

Zo willen wij onder andere weten of het college bereid is om aan de ongerustheid van de bewoners tegemoet te komen door onafhankelijke metingen uit te voeren. Ook willen wij weten of het college van plan is om daadkrachtig op te treden en maatregelen te treffen zodat de omwonenden minder last hebben van de te hoge straling.

Verder worden in deze raadsvragen zorgen geuit voor de omliggende bedrijven en vragen de vraagstellers zich af of deze bedrijven wel goed geïnformeerd zijn over de hoge straling waaraan werknemers worden blootgesteld.

De aanvullende raadsvragen kunt u hier (pdf) lezen.