BBL stelt Raadsvragen over de Communicatie met en Ondersteuning van uitkeringsgerechtigden

Van diverse uitkeringsgerechtigden uit de stad ontving Brede Beweging LinksOm verschillende signalen over gebrek aan voorlichting en informatie, desinformatie en (mis)communicatie met de gemeente. Het gaat om cases waarbij uitkeringsgerechtigden PW een tijdelijke parttime baan vinden en waarbij zij recht blijven houden op (aanvullende) bijstand omdat hun loon onder bijstandsniveau zit.

Zo is er op de gemeentelijke website geen informatie te vinden voor uitkeringsgerechtigden PW wat zij moeten doen indien zij een (tijdelijke) parttime baan hebben gevonden. Iets wat in deze digitale tijd niet mag ontbreken.

Maar ook vanuit het Werkplein wordt de voorwaarde gesteld, dat bijstandsgerechtigden met een tijdelijke parttime baan en met recht op aanvullende bijstand hun arbeidscontract en loonbelastingverklaring persoonlijk komen afgeven op het Werkplein. Ook dienen salarisspecificaties maandelijks persoonlijk afgegeven te worden op Werkplein. Dit omdat de (interne) post niet goed zou functioneren. Dit vindt BBL verre van cliëntvriendelijk en moet snel verbetert worden.

Hierover heeft de Brede Beweging LinksOm een aantal kritische vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders gesteld. Deze vragen kunt u hier (pdf) lezen.