BBL stelt raadsvragen over de inval bij Pizza Geert

Op last van de burgemeester heeft de gemeente met een negen man sterk team, bestaande uit ambtenaren Handhaving en Toezicht, Sociale Recherche, brandweer, Kemkes en politie, op woensdag 25 oktober een inval gedaan op de G. Metsulaan 1 en G. Metsulaan 1b.

De inval geschiedde onder “het gemeentelijk belang van het houden van toezicht op de naleving van de regels bij of krachtens de Woningwet en de Wet algemene bepalingen Omgevingsrecht”. Het team werd door de burgemeester gemachtigd de percelen en woningen respectievelijk loods, te betreden zonder toestemming van de bewoners(s) of diens aanwezigheid. De inval wordt door de bewoners/huurders als uitermate intimiderend bevonden en als een zeer zware emotionele last.

Over betreffende percelen en gebouwen is een geschil gaande, tussen de bewoners/huurders en de gemeente als eigenaar/verhuurder. Hierover heeft de raad in commissieverband d.d. 12 september en op de raadsvergadering van 10 oktober j.l gediscussieerd met het college. Bij beide gelegenheden heeft het college bij monde van wethouder Schreurs, expliciet de waardering van de gemeente geuit voor de initiatieven en activiteiten van de bewoners/huurders van genoemde panden en hun bijdrage aan het culturele leven in onze stad geroemd. Ook is bij beide gelegenheden uitdrukkelijk toegezegd dat op basis van gelijkwaardigheid en in samenspraak gezocht zou worden naar een oplossing.

De activiteiten en initiatieven van de bewoners/huurders die in G. Metsulaan 1b plaatsvinden zijn bij de raad en bij het college bekend. Net als hun plannen voor verdere uitbreiding van hun culturele en educatieve activiteiten op de G. Metsulaan 1 en zoals door de wethouder positief onderschreven in 2013.

Bij Brede Beweging LinksOm levert deze inval veel vragen op en heeft daarom raadsvragen (pdf) aan het college van Burgemeester en Wethouders gesteld.

BBL wil onder andere weten of de burgemeester en het college zich er van bewust zijn, dat een dergelijke inval als uiterst intimiderend wordt ervaren. Dat een dergelijke inval zware emotionele schade kan toe brengen en dat het negatief stigmatiserend kan werken naar diegenen die het overkomen?

Ook wil BBL weten of de burgemeester en het college het ook vinden dat deze inval, in tegenspraak is met het door de wethouder toegezegde gelijkwaardige overleg dat in alle openheid en in samenspraak gehouden zou worden? En dat deze inval het vertrouwen in de gemeente, ernstig heeft geschaad?