BBL stelt raadsvragen over de uitvoering van de Participatiewet door de generalisten van WIJeindhoven

De Brede Beweging LinksOm constateert na een aantal gesprekken, dat de rol van de WIJeindhoven generalist langzaam maar zeker een bredere en andere invulling krijgt. Met breder bedoelen zij, dat de generalist geacht is het proces van de Participatiewet te gaan uitvoeren. Echter het toekennen en het uitvoeren zelf gebeurd uiteraard door de gemeente. Zij merken dat veel generalisten moeite hebben met deze functie verbreding.

BBL maakt zich zorgen, dat er gevallen gaan voorkomen waar de generalist lijnrecht tegenover de bewoner komt te staan. Vanuit het oogpunt van de generalist vindt BBL dit niet wenselijk, omdat veel generalisten naast de bewoner willen staan. Vanuit het oogpunt van de Eindhovense burger vindt BBL dit ook niet wenselijk, want wie behartigd de belangen van deze burger dan.

Over deze ontwikkeling heeft de Brede Beweging LinksOm een aantal kritische vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders gesteld. Deze vragen kunt u hier (pdf) lezen.