BBL stelt rondvraag over een boom die te dicht voor een rolstoeloprit staat

Dat toegankelijkheid voor rolstoelen een moeilijk onderwerp blijft, blijkt uit het volgende dat door een vrijwilliger van het PGE is geconstateerd.

Bij het gebouw van de Rabobank Montgomerylaan/Vincent van den Heuvellaan is een mooie rolstoeloprit geconstrueerd, maar onder aan deze oprit staat een boom. De CROW richtlijn 337 Toegankelijkheid is hierover duidelijk. Onder aan een oprit is een vlakke vrije ruimte nodig van 210×210 cm. In deze ruimte staat deze boom.

Omdat de grond waarop deze oprit staat van de Rabobank is, heeft de vrijwilliger contact gezocht met de eigenaar van het betreffende gebouw. Een woordvoerder van de eigenaar reageerde met;
β€œEr is wel degelijk nagedacht over de huidige situatie. Op verzoek van en in nauw overleg met de gemeente is de boom niet gekapt maar het ontwerp aangepast naar de huidige situatie. Het te realiseren programma en de erfgrens hebben ertoe geleid dat dit de meest optimale oplossing is geworden waar alle partijen mee in hebben gestemd (en de gemeente heeft de wijzigingsvergunning verleend). Wij zullen als eigenaar geen aanpassingen verrichten aan de gerealiseerde situatie. Wel zal ik de aannemer vragen nog enkele tegels bij te plaatsen op de hoeken van de boomspiegel zodat de draaicirkel iets ruimer wordt.”

Omdat de woordvoerder van de eigenaar aangeeft dat er nauw overleg met de gemeente is geweest en er een omgevingsvergunning is verleent, heeft de Brede Beweging LinksOm hierover in de raadscommissievergadering van dinsdag 3 oktober een rondvraag (pdf) gesteld.

De verantwoordelijke wethouder antwoordde hierop, dat hij heeft gebeld met de eigenaar van het pand en dat is overeengekomen dat het trottoir nu iets wordt verlengt, zodat de draai hopelijk wel gemaakt kan worden. De CROW richtlijn kan volgens de wethouder gehaald worden.

Verder wist de wethouder te melden dat de huidige oplossing niet de meest ideale oplossing is, en dat deze dus dient te worden gecorrigeerd. De gemeente heeft ook geen wijzigingsvergunning verleent en de situatie ter per is dus ook niet gecontroleerd. De gemeente had ook geen enkele indicatie om te twijfelen aan het ontwerp van de hellingbaan. Het ontwerp en de latere beslissing voor behoud van de boom zijn niet voldoende op elkaar afgestemd, waardoor dit het kunnen ontstaan.

BBL is blij dat de situatie wordt aangepakt en zal dit uiteraard blijven volgen.