BBL stemt in met raadsvoorstel Skaeve Huse

Dinsdagavond heet BBL tijdens de gemeenteraadsvergadering voor het raadsvoorstel Skaeve Huse op bedrijventerrein de Croy gestemd.

Over het concept van de Skaeve Huse waren alle fracties het eigenlijk eens. Skaeve Huse is een zelfstandige woonvorm voor mensen met notoir anti-sociaal, overlastgevend woongedrag in hun buurt of wijk. Het concept Skaeve Huse bestaat uit sobere wooneenheden op een plek waar geen andere woningen in de buurt staan en waar de bewoners van de Skaeve Huse in alle rust hun eigen leven kunnen leiden. De Skaeve Huse zijn bedoeld om te voorkomen dat deze betrekkelijk kleine groep inwoners dakloos wordt of oneigenlijk gebruik moet maken van opvangvoorzieningen.

Waar BBL wel moeite mee had, was de gekozen locatie. Deze is aan de rand van bedrijventerrein de Croy tegen de snelweg A2. Buiten het geluidsoverlast is er ook sprake van een verontreinigde lucht van de betreffende snelweg.

Daarom had BBL voor aanvang van de raadsvergadering een overleg met verantwoordelijk wethouder Lenie Scholten (GroenLinks) aangevraagd. Zij wist te melden, dat ook zij niet gelukkig was met de gekozen locatie maar dat er simpelweg geen andere locatie is die voldoet aan de vastgestelde criteria. Willen we een Skaeve Huse project in Eindhoven, dan kan het alleen daar.

Voor BBL is het belangrijk dat er een Skaeve Huse project in Eindhoven komt, mede door opgedane ervaringen in andere plaatsen zoals bijvoorbeeld Tilburg. Vandaar dat BBL ‘voor’ het raadsvoorstel heeft gestemd.

Het raadsvoorstel kunt u hier (pdf) lezen.