BBL stemt tegen het Raadsvoorstel Sportvisie

De Brede Beweging LinksOm heeft tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 29 november 2016 tegen het Raadsvoorstel Sportvisie (pdf) en de onderliggende Sport en beweegvisie 2016-2020 (pdf) gestemd. Tijdens de meningsvormende vergadering had BBL al een kritische bijdrage over deze visie. Hieronder leest u de stemverklaring die fractievoorzitter Patrick van der Voort heeft voorgedragen.

De Brede Beweging LinksOm vreest dat deze Sportvisie grote nadelige consequenties zal hebben voor sportverenigingen, accommodaties en de mogelijkheden tot het beoefenen van sport in verenigingsverband.

Voor BBL zet deze Sportvisie onze stad niet in de richting van de sporttoekomst die ons voor ogen staat. Een sporttoekomst waarin de sportverenigingen centraal staan en waarin maatschappelijke taken en verbindingen tussen deze verenigingen en de wijk via sociale activiteiten zijn verbonden. En die professioneel ondersteund worden door gemeentelijke inzet.

BBL staat een sporttoekomst voor ogen, waarbij evenredig en gelijkmatig over de stad sportaccommodaties zijn verdeeld die gedragen worden door betrokken en sterke sportverenigingen die zowel op sportgebied als op sociaal maatschappelijk vlak in hun wijk/buurt een belangrijke rol spelen en die verbindingen kunnen leggen met sporten en bewegen in de wijk, de school en op het bedrijf. Wij vinden dit onvoldoende geborgd in de Sportvisie.

Vanuit deze overwegingen stemt BBL tegen deze Sportvisie.