BBL stemt tegen nieuw bestemmingsplan industrieterrein De Hurk-Croy

Afgelopen dinsdagavond werd er tijdens de gemeenteraadsvergadering gestemd over het nieuwe bestemmingsplan voor industrieterrein ‘De Hurk-Croy’. Naar aanleiding van de eerder gevoerde discussie in de raadscommissie, kwam BBL met de volgende stemverklaring.

BBL is absoluut ontevreden over de gevonden oplossing voor de woonbootbewoners. Al 40 jaar liggen de woonboten hier legaal met huur/erfpacht contracten met de gemeente voor de ligplaats. Collegebesluiten voor een woonboothaven en ligplaatsvergunningen (1984) onderschrijven de legaliteit en door de bewoners verwachte continuïteit. Als overheid hebben wij verwachtingen naar de bewoners geschapen en gevoed waaraan zij rechten aan kunnen ontlenen.

BBL vindt dat de gemeente verantwoordelijk is voor de voor hun ontstane situatie en dat de gemeente de bestuurlijke plicht heeft om te komen tot een voor de bewoners aanvaardbare oplossing. Dat wil zeggen of bestemming in het bestemmingsplan, of een aanbod voor een alternatieve liglocatie of een marktconforme uitkoopprijs. De verhuisvergoeding die nu geboden wordt van nog geen €6.000 vindt BBL slechts een fooi. Om de positie van de woonbootbewoners te sterken, steunen wij de motie van de LPF en dienen wij de motie M5 ‘Aandacht voor Woonbootbewoners’ mede in.

Het tweede punt is de op het industrieterrein gevestigde zware industrie met risico dreiging. BBL vindt het niet verantwoord om zo dicht bij bewoning en het centrum van de stad dit soort industrie te huisvesten. Wij zien deze liever geplaatst aan de randen van de stad. De zware industrie verplaatsen opent wellicht ook weer ruimte om voor de woonboten een bestemming te vinden in dit gebied.

Tot slot, wij zijn blij met de toezegging van de wethouder om welwillend te staan ten aanzien van het toekennen van een bedrijfswoning bestemming aan Hastelweg 238. Wij willen de wethouder verzoeken de raad op de hoogte te houden van de voortgang en besluiten in dit proces.

BBL heeft tegen dit nieuwe bestemmingsplan gestemd.