BBL stemt tegen sluiting Golfslagbad

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 31 mei 2016 werd er gestemd over het Raadsvoorstel sluiting Golfslagbad. Helaas stemden de coalitiepartijen, bestaande uit PvdA, D66, GroenLinks en SP, zoals verwacht voor sluiting en zal het Golfslagbad gesloten worden.

Hieronder leest u de stemverklaring van de Brede Beweging LinksOm, zoals die door fractievoorzitter Patrick van der Voort werd voorgedragen.

Het golfslagbad biedt een aantrekkelijke kans voor gebruikers om met de zwemsport kennis te maken en staat voor plezier hebben in bewegen en sporten. Voor BBL is het golfslagbad in deze zin onderdeel van de breedtesport. Wij zijn geen voorstander van het snijden in breedtesport zonder aanbod van een alternatief. Een meerderheid nu van deze raad, is voor sluiting van het golfslagbad.

De context zoals wij die zien en waarin de argumenten voor sluiting, geplaatst moeten worden brengt Brede Beweging LinksOm tot een andere conclusie.
De staat van onderhoud: jarenlang is alleen het hoogstnoodzakelijke onderhoud gepleegd. Investeringen om het bad up to date te houden bleven uit. Het grootste deel van het gereserveerde investeringsbedrag bleef in de gemeentekas.
Op inkomsten en tekorten: In 2013 werd de entree fors verhoogd. Gevolg: de dalende trend van aantallen bezoekers kreeg dat jaar een extra boost. In 2013 trok de Tongelreep 60.000 minder bezoekers. Zoveel minder bezoekers betekent flink wat minder inkomsten.
Ondoorzichtige kosten van overhead van vele honderduizenden euro’s, drukken het resultaat van de Tongelreep tot ver in het rood. Ook het verlies wat gedraaid wordt op het PvdH bad drukt negatief op het resultaat.
Op duurzaamheid zijn door toepassing van innovaties flinke stappen vooruit gemaakt, met name op het terugwinnen van energie.
De tijdgeest. Al enkele tientallen jaren wordt flink gekort op de finaciele overheidsbijdragen en investeringen in de collectieve sector (zorg, welzijn, cultuur, sport). Stelselmatig wordt zo publiek geld overgeheveld naar de economische sector waardoor de rijke minderheid steeds meer vermogen op kan bouwen. Deze tijdgeest of eerder het tijd spook is het neoliberalistisch denken dat zich ook meester heeft gemaakt van sociale en linkse harten.

Tot slot is BBL van mening dat we niet een mooi en door bezoekers en gebruikers gewaardeerd bad moeten sluiten voordat we met elkaar een alternatief hebben ontwikkeld. Wij zullen dan ook tegen sluiting stemmen.