BBL steunt amendement ChristenUnie om OZB te verhogen

Ook moeilijke keuzes moeten soms gemaakt worden. Dinsdag moest er tijdens de gemeenteraadsvergadering gestemd worden over de wijziging van de OZB tarieven (pdf). De ChristenUnie kwam met een amendement om dit Raadsvoorstel aan te passen en BBL steunde dit als enige andere partij. Hieronder leggen wij uit waarom.

Brede Beweging LinksOm begrijpt de zorgen van burgers en bedrijven over de OZB-lasten. Wij zouden niets liever willen dan onze inwoners niet opzadelen met hogere lasten. Maar door het gebrek aan regie en controle van dit college en door de schandalige bezuinigingen van de regering op zorg en welzijn is onze stad in een financieel risicovolle situatie beland met grote jaarlijkse tekorten.

Deze situatie, stelt ons als volksvertegenwoordiging van deze stad maar ook alle inwoners en bedrijven voor de vragen wat wij kunnen doen, wat voor stad wij willen zijn en hoe wij met elkaar om willen gaan. Kiezen we voor een stad waarin het voor alle inwoners goed leven is, of alleen maar als je betaald werk hebt, gezond en mondig bent en met vrienden op de juiste plaatsen.

Wat BBL betreft, kiezen we voor een stad, waar we ook in moeilijke tijden samen de schouders er onder zetten en elkaar helpen en ondersteunen zodat we samen goed kunnen leven in een gezonde stad. Een stad waar de sterken diegenen helpen die het moeilijk hebben.

Dit is de stad waar BBL in ieder geval voor kiest. Dit vraagt in deze moeilijke tijden om keuzes. Keuzes zodat we in staat blijven om onze kwetsbare inwoners de hulp en zorg te kunnen blijven bieden. Daarom is BBL mede indiener van het amendement A1 Verhoging OZB van de ChristenUnie (pdf).