BBL steunt motie van afkeuring tegen het Eindhovense college

Aan het einde van het debat over de begroting kwam de oppositie, op de ChristenUnie na, op initiatief van de VVD met een motie van afkeuring. De Brede Beweging LinksOm steunde deze motie.

BBL had al eerder aangegeven, dat de door het college genomen maatregelen om het gat in de begroting te dichten te weinig en te laat waren. Ook had BBL er geen vertrouwen meer in, dat het huidige college hun zaken nog op orde zou krijgen voor de verkiezingen van maart 2018. Dit was voor BBL genoeg reden om de motie van afkeuring te ondertekenen.

Zie ook:
Bijdrage begroting 2018: ‘Het college faalt en de burger betaalt!’;
Bijdrage BBL aan de raadsdiscussie over de gemeentelijke Begroting 2018;
De motie van afkeuring (pdf).