BBL Verkiezingsprogramma: Visie voor verandering

Een maatschappij gedreven door menselijke waarden met duurzaamheid, inclusiviteit en diversiteit als onbetwiste hoofdpijlers. Waar het een gegeven is dat iedereen een persoonlijke meerwaarde heeft en waarin deze waarde-creatie ook kan worden beloond.

BBL gelooft in het basisinkomen waardoor er ruimte is voor mensen hun persoonlijke toegevoegde waarde te ontdekken en hun waardevolle steen te leveren aan een gezonde maatschappij. BBL maakt zich onder andere hard voor de luchtkwaliteit, milieu en pleit voor maximaal aan GROEN in Eindhoven. BBL is een beweging met een open structuur en anticipeert als een sterk collectief op wat zich aandient, altijd volgens de 5 kernwaarden.

Lees dit en de rest van het verkiezingsprogramma hier.