BBL wil antwoord op vragen rond de bezuiniging op Jeugdzorg en Beschermd Wonen

De Gemeente Eindhoven komt veel geld tekort. Zo wordt er ook bezuinigd op de jeugdzorg, dit met gevolgen voor deze kwetsbare groep. De begroting van 2018 houdt rekening dat door verschillende maatregelen de kosten voor de jeugdzorg flink zullen afnemen.

Verwachte opbrengsten in 2017 zijn 0,9 miljoen oplopend naar 6 miljoen vanaf 2018. Wij maken ons zorgen of deze verwachte opbrengst wel reƫel is. Temeer daar het aantal jongeren dat een beroep doet op een vorm van jeugdzorg groeiende is.

In Eindhoven zou volgens het college vooral winst te behalen zijn bij Beschermd Wonen. Volgens de informatie aan de Gemeenteraad, zijn deze verwachtingen gebaseerd op aannames. Bij het lezen van dit soort zinnetjes gaan bij BBL allerlei alarmbellen rinkelen.

Omdat de Brede Beweging LinksOm antwoorden wil op deze vragen, hebben zij raadsvragen (pdf) gesteld aan het college.