BBL wil arbeidstijdverkorting en nieuwe kijk op arbeid

In de meningsvormede vergadering van dinsdag 14 februari werd het ‘Memo Arbeidsmarkt’ van december 2016 besproken. Hieronder leest u de reactie van BBL.

De Eindhovense arbeidsmarkt blijft ondermaatse cijfers produceren. Brede Beweging LinksOm wil dhr. Bouteibi danken dat hij dit item op de agenda heeft gezet. Wij schrikken van het voortdurende hoge aantal werkzoekenden onder migranten en 55+. Het lijkt een door bedrijven en de overheid vergeten groep. En ondanks de aantrekkende economie, blijft het aantal Eindhovenaren dat een bijstandsuitkering nodig heeft stijgen.

Steeds meer mensen worden gedwongen om aan de zijlijn te staan en moeten rond komen van een inkomen van amper het bestaansminimum. Via WIJeindhoven kunnen zij worden doorverwezen naar een verplicht leertraject om schroefjes in te draaien en pakketten te laden en lossen.

Per 1 januari 2016 kregen 6.502 inwoners een zogeheten participatieuitkering (bijstand), per 1 januari 2017 zijn dat er 7.075.

Een traject zonder vooruitzicht op een duurzame baan. Zoals bij het Werkleerbedrijf dat daarom geen goede naam heeft. Deze slechte naam is ook verkregen door soms ongepaste bejegening. Daardoor voelen de toch al kwetsbare bijstandsgerechtigden zich niet veilig. BBL vraagt zich af of begeleiders/casemanagers wel voldoende kennis en vaardigheden hebben om mensen te coachen. Wij hebben signalen gekregen dat ambtelijk gewerkt wordt aan een cursus en soort van gedragscode voor coaches en werkbegeleiders bij het WLB. Als dit klopt is BBL blij dat na zoveel keren dat wij de schandalige bejegening en onvoldoende coaching aan de orde hebben gesteld, er nu verdere actie ondernomen wordt. Wij horen graag van de wethouder of dit klopt en wat dit volgens hem gaat bijdragen aan de vermindering van het aantal betaald werkzoekenden onder de bijstandsgerechtigden.

Als verantwoordelijken wordt gewezen naar de generalisten van WIJeindhoven. Voor diegenen die denken dat WIJeindhoven of het slechte imago van het WLB verantwoordelijk zijn voor de teleurstellende prestaties: het is dit economisch systeem. Er zijn te weinig vacatures voor de meer dan tienduizend werkzoekenden in onze stad. En het zijn de bedrijven die bepalen of en wanneer een sollicitant wordt aangenomen. WIJeindhoven of welke instantie dan ook, heeft geen invloed of zeggenschap op de keuze die de werkgever gaat maken voor de betreffende vacature. BBL vindt het een utopie om te (wens)denken dat het aantal bijstandsgerechtigden, met de huidige ouderwetse aanpak zal verminderen.

BBL is van mening dat de visie op arbeid toe is aan innovatie. Onze samenleving en de moderne arbeidsmarktvraagstukken, zijn niet geholpen met ouderwetse instrumenten. BBL pleit voor arbeidstijdverkorting en een arbeidsvisie die het maatschappelijk wenselijke en nuttige werk als arbeid waardeert. Bijstandsgerechtigden die op dit terrein actief zijn worden met rust gelaten. Diegenen die dat nog niet zijn, worden via WIJeindhoven positief gestimuleerd hun maatschapelijk steentje bij te dragen. En iedereen die wat meer wil verdienen, kan dit doen door met betaald werk het inkomen aan te vullen. Dit is volgens BBL in grote lijnen de richting waarin een antwoord gezocht moet worden en het maatschappelijk arbeidsalternatief voor de 21e eeuw.

Veel bijstandsgerechtigden hadden eerder een WW-uitkering. Gedurende die periode hebben de meesten vaak al honderden keren gesolliciteerd en menig evaluatiegesprek gehad met hun UWV-contactpersoon. Ondanks al die inspanningen is het hen niet gelukt om betaald werk te vinden. Dat de gemeente Eindhoven denkt met dezelfde soort aanpak wel een oplossing te hebben is volgens BBL struisvogelgedrag.

Patrick van der Voort
Brede Beweging LinksOm