BBL wil woonboten legaal op bedrijventerrein De Hurk-Croy

Ter discussie, in de meningsvormende vergadering van dinsdag 12 december 2017, ligt het Raadsvoorstel gewijzigde vaststelling bestemmingsplan bedrijventerrein De Hurk-Croy 2017 (pdf). De Brede Beweging LinksOm is over het geheel genomen redelijk tevreden over het voorstel bestemmingsplan de Hurk – Croy. Het was lastig, maar met enige flexibiliteit is indeling, activiteitenbestemming en efficiënt ruimtegebruik toegepast. Wij hebben nog wel enkele belangrijke punten die we graag anders zouden willen zien.

Ons eerste punt betreft adres Hastelweg 238. Uit de beantwoording van de technische vragen begrijpen wij dat dit adres niet opgenomen is op de lijst van bedrijfswoningen. In het verleden was wel sprake van een toekomstige woonruimte op de verdieping. Ook in de vergunning stond aangegeven dat er een vervolgaanvraag zou worden ingediend voor een woning. Omdat de naastgelegen buren (links en rechts) wel een bedrijfswoning of bovenwoning hebben, ziet BBL geen probleem om een bedrijfswoning toe te kennen aan Hastelweg 238. Of zijn de beleidsmatige argumenten zo zwaar dat dit af te raden zou zijn?

Ons tweedee punt betreft de Hurkse Poort. Uit de bijdrage van de inspreker begrijpt BBL dat zij in plaats van bedrijfsverzamelgebouw aangeduid zouden willen worden als kantoorpand. Uit de beantwoording van de wethouder op de technische vragen ziet BBL geen zwaarwegende redenen waarom niet aan dit verzoek voldaan zou kunnen worden. Een eventuele rechtsongelijkheid wordt immers opgeheven als de Hurkse Poort voldoet aan benodigde eisen en vergunningen. Indien zij hieraan willen voldoen kan de gemeente ons inziens meewerken aan hun verzoek.

Tot slot de complexe situatie betreffende de woonboten. Het liefst ziet BBL, dat bij het opheffen van de ligplaatsen aan de W. Pyrmontstraat een alternatief in onze stad aangewezen zou zijn voor een ligplaats. Bij gebrek hieraan ontstaat ons inziens een ongelijke situatie met een onrechtvaardige keuze voor de huidige bewoners/eigenaars. Al 40 jaar liggen de woonboten hier legaal met huur/erfpacht contracten met de gemeente voor de ligplaats. Collegebesluiten voor een woonboothaven en ligplaatsvergunningen (1984) onderschrijven de legaliteit en door de bewoners verwachte continuïteit. Hiervan uitgaande zijn sommige bewoners aanzienlijke financiële verplichtingen aangegaan voor de aankoop of verbouwing, in de verwachting dat zij nog vele jaren met plezier hier konden wonen.

Met dit voorstel bestemmingsplan worden door de gemeente, hun woondromen de grond ingeboord en hun financiële situatie, ernstig geschaad. BBL vindt dat zij uit hadden mogen gaan van een verwachte woon- en ligcontinuïteit. Bewoners zelf hebben geen bezwaar om te wonen in deze bedrijfsomgeving. Graag zouden wij aan deze wens tegemoet komen en wij vinden dat zij uit de voorgeschiedenis rechten kunnen ontlenen. Per 1 januari liggen de woonboten rechtmatig op deze plek. Wij vinden het ongepast om nu op het eind van het jaar hun die rechten te ontnemen. Als overheid hebben wij verwachtingen naar de bewoners geschapen en gevoed waaraan zij rechten aan kunnen ontlenen. Wij hebben daarom als betrouwbare overheid de plicht om een passende en aanvaardbare oplossing aan te bieden.

Als mogelijke oplossing of alternatief ziet BBL dat een andere lig-locatie aangeboden wordt. Indien dit niet toegezegd kan worden door de wethouder, vinden wij dat bewoners met financiële schade, volledig door de gemeente schadeloos gesteld dienen te worden en ondersteuning dienen te krijgen bij verhuizing.