Beëindiging IOAW en IOW regeling voor oudere baanlozen

De toekomst van de IOAW en IOW

Wat is een IOAW – en IOW uitkering en wat zijn de verschillen

De IOAW uitkering (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers) is bedoeld voor mensen die 50 jaar en ouder zijn op de eerste werkloosheid dag. Bij de IOW uitkering (Wet Inkomensvoorziening oudere werklozen) geldt dat de eerste werkloosheid dag voor mensen die 60 jaar of ouder zijn. De hoogte van de uitkering is voor beide voorzieningen op bijstandsniveau (*). Voor zowel de IOAW en de IOW, geldt geen vermogenstoets zoals de dat wel het geval is bij de bijstandsuitkering. De werkloze oudere mag o.a. zijn / haar eigen huis behouden en hoeft deze niet te verkopen. Er is wel een belangrijk verschil tussen beide voorzieningen. Bij de IOW worden de inkomsten van de partner niet in mindering gebracht op de uitkering, terwijl bij de IOAW dit wel het geval is.

Wat gaat er veranderen

Vanaf 1 januari 2015 zullen alleen nog mensen voor de IOAW in aanmerking komen, als zij voor 1 januari 1965 zijn geboren. Iedereen die na 31 december 1964 is geboren en na 1 januari 2015 wordt ontslagen, vervalt na beëindiging van de WW in de bijstand. Daarbij zal vermogen toets (zie bijlagen 1 en 2) dus wel van toepassing zijn.

De IOW regeling is tijdelijk en vervalt per 1 januari 2020. Ouderen die na 1 januari 2020 hun werk verliezen en op de eerste werkloosheid dag 60 jaar en ouder zijn, kunnen indien zij voor 1 januari 1965 zijn geboren, nog in aanmerking komen voor de IOAW regeling; anders wacht hun ook de bijstand.

Door afschaffing van de IOAW / IOW en het vervallen in de bijstand, wacht deze ouderen armoede

Gedurende al die jaren dat deze ouderen nog in het arbeidsproces zaten, hebben zij om verschillende redenen geld gespaard. Ook hebben veel ouderen tevens in een koopwoning geïnvesteerd. Deze mensen hebben dus in de loop van al die jaren, met hard werken een vermogen opgebouwd die uiteindelijk bepalend is of men, na de WW periode, in aanmerking komt voor de bijstand. Het mag duidelijk zijn dat door beëindiging van de IOAW- en IOW voorziening, vele ouderen eerst nog in armoede geraken voordat ze met AOW / pensioen gaan.

De kans dat 50 plussers vanaf het moment dat zij ontslag krijgen tot aan hun AOW gerechtigde leeftijd aan het arbeidsproces kunnen deelnemen, is gezien de huidige en toekomstige arbeidsmarkt vrijwel nihil. Volgens de kwartaalrapportage van het eerste kwartaal Sociaal Domein 2017, hebben 375 ouderen in Eindhoven een IOAW uitkering.

De vraag aan de verantwoordelijke wethouder is dan ook

Welke mogelijke oplossingen kan de gemeente Eindhoven voor de baanloze ouderen bieden, zodat zij tot aan hun AOW / aanvullend pensioen, niet in armoede geraken en hun eigen vermogen (zoals koopwoning, spaargeld, lijfrente) kunnen behouden.

Peter Manuel
BBL Fractieondersteuner

Bijlage 1: Richtlijnen Bijstand volgens de Rijksoverheid (pdf)
Bijlage 2: Als vermogen tellen mee (pdf)