Behandeling bestemmingsplan ‘de Hurk’ leidt tot motie van treurnis

“Geen woorden maar daden” moet wethouder Dorst (D66) gedacht hebben een paar weken terug, toen hij er op stond om het bestemmingsplan voor bedrijventerrein De Hurk/Croy op de raadsagenda te zetten. Maar toen hij daar dinsdagavond, vlak voordat de raad zou beginnen op terug kwam, schoot dat helemaal fout bij de oppositie. Een motie van treurnis was het gevolg.

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 17 maart 2015 was voor de gehele oppositie de maat vol en presenteerden zij aan wethouder van Dorst een motie van treurnis (pdf). Ook voor BBL had de wethouder nu een grens overschreden door een uur voor de raadsvergadering met een verzoek te komen om het vaststellen van het bestemmingsplan ‘De Hurk’ uit te stellen.

De wethouder wilde in de raadscommissievergadering van 10 februari 2015 niets horen van uitstel terwijl verschillende partijen daarom vroegen. Deze partijen willen het bestemmingsplan ‘De Hurk’ pas vaststellen nadat de detailhandelsnota en de bedrijventerreinennota door de gemeenteraad zijn behandeld. Een logische volgorde.

In de commissievergadering bleef de wethouder vasthouden aan het vaststellen van het bestemmingplan in de raadsvergadering van 17 maart. Anders zou de gemeente veel geld mislopen, doordat allerlei leges zonder nieuw bestemmingplan niet geïnd kunnen worden en de provincie veel druk uitoefende. Bijsturen van het bestemmingsplan kon altijd achteraf nog. Verrassend was dan ook het besluit van de wethouder om het toch uit te stellen. Bij navraag door de wethouder bleek het toch om minder geld te gaan en de sterke druk van de provincie viel ook wel mee. Op de vraag of de wethouder misschien een verborgen reden had om het bestemmingsplan vast te stellen, misschien een bedrijf dat interesse tonen om zich te vestigen en dit niet kon onder voorgestelde bestemmingsplan, reageerde deze ontkennend.

Van zijn argument dat hij met uitstel de raad tegemoet kwam, wilde de oppositie niets meer horen. De oppositie voelde zich gepasseerd en niet serieus genomen, vooral omdat de wethouder dezelfde argumenten aanhaalde als eerder de gemeenteraad.