Beste BBL stemmers

Het gevoel dat jullie, bijna 1600, BBL-stemmers hebben overgehouden aan de verkiezingen laat zich raden: een dikke vette kater. Wij als team BBL voelen hetzelfde.

Natuurlijk, we hadden gewoon enkele honderden stemmen meer moeten halen, dan was er geen vuiltje aan de lucht geweest. Dan hadden we op eigen kracht een zetel gehaald. Dat is ons niet gelukt. Dan is er nog een kleine kans om toch een zetel te behalen via de verdeling van de restzetels. Minder sterk natuurlijk, maar anderzijds een zetel is een zetel.

Tel circus

De uitslag op de verkiezingsavond liet zien dat BBL 1 zetel zou hebben gehaald. We waren ongelooflijk blij. De vreugde was van korte duur. De volgende dag bleek dat er toch ergens een telfout gemaakt was en waren we de restzetel kwijt. Heel logisch als je ziet hoe er geteld moet worden. Sommige stembiljetten worden op de grond gelegd, andere op tafels die eigenlijk te klein te zijn, vermoeidheid en concentratie spelen ook een rol. Uit de verslagen blijkt dat er ook een aantal biljetten te weinig zijn naar mate er stempassen zijn ingeleverd. Vaak is daar geen verklaring voor. Het is echt een hele primitieve manier om zo vast te stellen aan wie de burgers van Eindhoven het vertrouwen geven. Omdat er fouten gemaakt kunnen worden, het verschil zeer klein is maar de gevolgen groot, wil BBL een hertelling.

Democratie

Omdat het centraal stembureau besluit dat hertelling niet gegrond is, is er nog een laatste kans. De raad moet beslissen of er een hertelling komt. Ook dit besluit valt voor BBL negatief uit. Je kunt hier van alles van vinden en voor ons als BBL team is het echt heel zuur, maar er is langs democratische weg besloten om niet te hertellen.

Door deze weigering wordt pijnlijk duidelijk dat partijen verschillend aankijken tegen democratie en dat democratie ook zijn beperkingen kent. Jammer dat op basis van te veel tegenstemmen er geen andere conclusie getrokken kan worden dan dat zodra er andere belangen in het spel zijn ( o.a.1 zetel meer of minder) democratie ingezet wordt voor de eigen (partij) doeleinden.

Terugblik en dan vooruit

Als team gaan we in ieder geval de hand in eigen boezem steken en daar hoort dan ook bij dat we terugkijken hoe BBL de afgelopen maanden naar de verkiezingen heeft toe gewerkt.

Het BBL team wil met deze reactie aan de 1600 BBL stemmers laten weten dat we karakter hebben en ons verlies zullen inzetten om er beter van te worden. Hoe pijnlijk en onrechtvaardig het verlies soms ook voelt. We willen laten weten dat politiek bedrijven zeker geen kwestie is van op het pluche willen zitten, zeker niet gedaan wordt om er financieel beter van te worden, we het absoluut niet doen om er status aan te ontlenen. Nee politiek betekent voor BBL met gedrevenheid laten zien dat Eindhoven er is voor alle Eindhovenaren. Dat het waard is ondanks tegenslagen, inspanningen te leveren voor een sociaal Eindhoven.

Reacties kunnen gestuurd worden naar info@bbl040.nl ook als u actief een bijdrage zou willen leveren kunt u mailen naar bovenstaand adres.

Namens Patrick van der Voort, Ernest Maas, Carla Ter Beek, Marleentje Tiersma-Weismann, Jesper de Raad, Ben Reker, en alle andere BBL leden, dank voor uw stem.